TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp BIDV

(95)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Trần Ngọc Tiến

Trần Ngọc Tiến

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 17/08/2016
Chat ngay
1647 lượt xem
Chuyên gia Lam Huong

Lam Huong

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng phòng
Ngày mở tài khoản: 11/10/2017
Chat ngay
797 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Đức Thuận

Đỗ Đức Thuận

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên Viên
Ngày mở tài khoản: 15/07/2015
Chat ngay
1252 lượt xem
Chuyên gia nguyen tien dung

nguyen tien dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 9 năm
Vị trí: Truong phong Giao dich
Ngày mở tài khoản: 10/04/2015
Chat ngay
3303 lượt xem
Chuyên gia Trần Nhật Trung

Trần Nhật Trung

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 12 năm
Vị trí: Trưởng phòng KH
Ngày mở tài khoản: 07/07/2015
Chat ngay
1350 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tuấn Cường

Nguyễn Tuấn Cường

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 01/08/2015
Chat ngay
1806 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn hoàng thân

Nguyễn hoàng thân

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Công nhân
Ngày mở tài khoản: 19/10/2015
Chat ngay
1707 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Kiên Giang
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng và thẩm định giá tài sản thế chấp
Ngày mở tài khoản: 14/03/2016
Chat ngay
777 lượt xem
Chuyên gia Bùi thị quý

Bùi thị quý

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên quản lý khách hàng
Ngày mở tài khoản: 24/03/2016
Chat ngay
731 lượt xem
Chuyên gia huynh nguyen ba tung

huynh nguyen ba tung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: cham soc khach hang
Ngày mở tài khoản: 25/03/2016
Chat ngay
780 lượt xem
Chuyên gia Vu Tuyet Nhung

Vu Tuyet Nhung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: CV QLKH
Ngày mở tài khoản: 03/01/2017
Chat ngay
580 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thành Lộc

Nguyễn Thành Lộc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 10/02/2017
Chat ngay
506 lượt xem
Chuyên gia Le Hong Vinh

Le Hong Vinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 13 năm
Vị trí: Giám đốc
Ngày mở tài khoản: 02/06/2017
Chat ngay
457 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đức Thuận

Nguyễn Đức Thuận

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 11 năm
Vị trí: Trưởng phòng
Ngày mở tài khoản: 14/08/2017
Chat ngay
442 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Linh

Hoàng Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/08/2014
Chat ngay
1119 lượt xem
Chuyên gia Huyền Thương Nguyễn

Huyền Thương Nguyễn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 28/03/2015
Chat ngay
1107 lượt xem
Chuyên gia Anh Đào

Anh Đào

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 24/04/2015
Chat ngay
876 lượt xem
Chuyên gia Lê Thùy Trang

Lê Thùy Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: CB
Ngày mở tài khoản: 14/03/2016
Chat ngay
535 lượt xem
Chuyên gia Mai Phương

Mai Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 13/05/2016
Chat ngay
552 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Thanh Tùng

Trịnh Thanh Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CTV
Ngày mở tài khoản: 01/06/2016
Chat ngay
441 lượt xem