TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp Citibank

(58)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Phạm Ngọc Ngân

Phạm Ngọc Ngân

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 03/11/2016
Chat ngay
699 lượt xem
Chuyên gia NGuyễn Thịnh

NGuyễn Thịnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 19/10/2016
Chat ngay
573 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Nga

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: nhan vien tu van
Ngày mở tài khoản: 02/11/2016
Chat ngay
760 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn
Ngày mở tài khoản: 19/07/2016
Chat ngay
638 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Hồng Tuyết

Lê Thị Hồng Tuyết

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: telesale
Ngày mở tài khoản: 06/08/2015
Chat ngay
1929 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Phương

Nguyễn Minh Phương

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: universal banker
Ngày mở tài khoản: 07/03/2016
Chat ngay
753 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Vân Anh

4

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: 115 nguyen hue quan 1
Ngày mở tài khoản: 12/01/2015
Chat ngay
2339 lượt xem
Chuyên gia Bùi Tiến Thanh

Bùi Tiến Thanh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 27/05/2015
Chat ngay
1715 lượt xem
Chuyên gia vu

vu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: UB
Ngày mở tài khoản: 13/08/2015
Chat ngay
1292 lượt xem
Chuyên gia Quỳnh

Quỳnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 17/08/2015
Chat ngay
1163 lượt xem
Chuyên gia Trần Long Kiều Ly

Trần Long Kiều Ly

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: TSR
Ngày mở tài khoản: 26/09/2015
Chat ngay
896 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Phú

Nguyễn Thanh Phú

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 06/10/2015
Chat ngay
1466 lượt xem
Chuyên gia Hồ Nhật Nam

Hồ Nhật Nam

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: UB
Ngày mở tài khoản: 29/01/2016
Chat ngay
978 lượt xem
Chuyên gia Lê Vũ Quan Kỳ

Lê Vũ Quan Kỳ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Banker
Ngày mở tài khoản: 05/03/2016
Chat ngay
612 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Thị Lam Giang

Hoàng Thị Lam Giang

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Universal Banker
Ngày mở tài khoản: 14/04/2016
Chat ngay
878 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Thủy

Phạm Thị Thủy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên
Ngày mở tài khoản: 07/05/2017
Chat ngay
252 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Quốc Việt

Nguyễn Quốc Việt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Team leader
Ngày mở tài khoản: 14/07/2017
Chat ngay
233 lượt xem
Chuyên gia Lê Châu Huỳnh Giang

Lê Châu Huỳnh Giang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Universal Banker
Ngày mở tài khoản: 19/04/2016
Chat ngay
539 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Công Hải

Nguyễn Công Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Thẻ ghi nợ, Chứng chỉ quỹ, Trái phiếu doanh nghiệp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Nhân viên
Ngày mở tài khoản: 02/10/2019
Chat ngay
69 lượt xem
Chuyên gia Đinh Quang Vinh

Đinh Quang Vinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Citibank Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 05/03/2016
Chat ngay
374 lượt xem