TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp JACCS

(27)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Trần Lê Tâm

Trần Lê Tâm

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 17/07/2019
Chat ngay
280 lượt xem
Chuyên gia Đặng Minh Quân

Đặng Minh Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Telesale
Ngày mở tài khoản: 17/01/2016
Chat ngay
826 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Bích Trầm

Nguyễn Thị Bích Trầm

1

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 16/08/2016
Chat ngay
672 lượt xem
Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Merchant Sale
Ngày mở tài khoản: 29/04/2016
Chat ngay
529 lượt xem
Chuyên gia NguyỄn TrỌng HÙng

NguyỄn TrỌng HÙng

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: SALE CONSULTANT
Ngày mở tài khoản: 28/10/2015
Chat ngay
904 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Văn Ngọc

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 04/03/2016
Chat ngay
559 lượt xem
Chuyên gia nguyễn sơn

nguyễn sơn

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 02/06/2017
Chat ngay
250 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thùy Trang

Nguyễn Thùy Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn khách hàng
Ngày mở tài khoản: 16/06/2017
Chat ngay
324 lượt xem
Chuyên gia Hồ Ngọc Huy

Hồ Ngọc Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Thừa Thiên Huế
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 26/08/2019
Chat ngay
154 lượt xem
Chuyên gia Phan Tấn Nhựt

Phan Tấn Nhựt

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Phú Yên
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: NVTV TÍN DỤNG
Ngày mở tài khoản: 30/08/2017
Chat ngay
201 lượt xem
Chuyên gia vungocthien

vungocthien

4

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: cong nhan
Ngày mở tài khoản: 29/01/2016
Chat ngay
894 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Xuyên

Lê Thị Xuyên

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Bắc Ninh
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 07/04/2016
Chat ngay
665 lượt xem
Chuyên gia Thái Đức Phú

Thái Đức Phú

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Customer Service Officer
Ngày mở tài khoản: 15/05/2016
Chat ngay
477 lượt xem
Chuyên gia đặng thị mai trinh

đặng thị mai trinh

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: nhan vien tu van
Ngày mở tài khoản: 15/06/2016
Chat ngay
454 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Hoa

Phạm Thị Hoa

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Nam Định
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 01/08/2016
Chat ngay
407 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Kim Loan

Nguyễn Thị Kim Loan

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tan bình
Ngày mở tài khoản: 12/08/2016
Chat ngay
580 lượt xem
Chuyên gia TRAN THI NHU UYEN

TRAN THI NHU UYEN

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CSKH
Ngày mở tài khoản: 08/09/2016
Chat ngay
471 lượt xem
Chuyên gia Ngô thị kim thanh

Ngô thị kim thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Bình Định
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Sell
Ngày mở tài khoản: 05/10/2016
Chat ngay
447 lượt xem
Chuyên gia nguyenthitham

nguyenthitham

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyenvientindung
Ngày mở tài khoản: 30/11/2016
Chat ngay
399 lượt xem
Chuyên gia Tran thi kim phuong

Tran thi kim phuong

Tư vấn viên

Tổ chức: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Ap binh y xa tan binh huyen vinh cuu Bh dn
Ngày mở tài khoản: 24/12/2016
Chat ngay
330 lượt xem