TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp Nam A Bank

(34)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Hoàng Minh Tiến

Hoàng Minh Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 14/06/2017
Chat ngay
221 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 06/07/2016
Chat ngay
780 lượt xem
Chuyên gia Võ Phạm Bích Nhật

Võ Phạm Bích Nhật

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: NV HTKD
Ngày mở tài khoản: 15/08/2018
Chat ngay
140 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 30/01/2015
Chat ngay
2756 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Hưng

Nguyễn Tiến Hưng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên
Ngày mở tài khoản: 05/02/2015
Chat ngay
1691 lượt xem
Chuyên gia Trần Đình Chiến

Trần Đình Chiến

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/08/2014
Chat ngay
1144 lượt xem
Chuyên gia Phạm Quốc Vương

Phạm Quốc Vương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/08/2014
Chat ngay
891 lượt xem
Chuyên gia giao

giao

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: ke toan
Ngày mở tài khoản: 05/03/2015
Chat ngay
825 lượt xem
Chuyên gia đào đặng duy huân

đào đặng duy huân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 25/03/2015
Chat ngay
906 lượt xem
Chuyên gia Phạm Quang An

Phạm Quang An

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 26/03/2015
Chat ngay
729 lượt xem
Chuyên gia Châu Hoàng Long

Châu Hoàng Long

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 11/03/2016
Chat ngay
367 lượt xem
Chuyên gia Nguyen Hoang Oanh

Nguyen Hoang Oanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Chuyen Vien
Ngày mở tài khoản: 21/03/2016
Chat ngay
310 lượt xem
Chuyên gia phan chi ngoan

phan chi ngoan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: nhan vien
Ngày mở tài khoản: 16/08/2016
Chat ngay
198 lượt xem
Chuyên gia Huynh Ngoc Thuan

Huynh Ngoc Thuan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyen vien quan he khach hang
Ngày mở tài khoản: 03/01/2017
Chat ngay
189 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Quân

Hoàng Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư Vấn Viên
Ngày mở tài khoản: 10/10/2017
Chat ngay
41 lượt xem
Chuyên gia Mai Quốc Huy

Mai Quốc Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: truong phong
Ngày mở tài khoản: 30/10/2017
Chat ngay
127 lượt xem
Chuyên gia Huynh Minh Quan

Huynh Minh Quan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Cán bộ thẩm định cho vay
Ngày mở tài khoản: 25/12/2017
Chat ngay
104 lượt xem
Chuyên gia Đinh Văn Hầu

Đinh Văn Hầu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 15 năm
Vị trí: Visa
Ngày mở tài khoản: 22/03/2018
Chat ngay
117 lượt xem
Chuyên gia Ngo Thanh Tung

Ngo Thanh Tung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tp-Binhduong
Ngày mở tài khoản: 05/06/2018
Chat ngay
108 lượt xem
Chuyên gia Truong van hoan

Truong van hoan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: hà nội
Ngày mở tài khoản: 06/07/2018
Chat ngay
92 lượt xem