TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp SCB

(42)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia LÊ THỊ MINH LOAN

LÊ THỊ MINH LOAN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn khách hàng
Ngày mở tài khoản: 18/06/2020
Chat ngay
35 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đức Vinh

Nguyễn Đức Vinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: nhân viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 15/04/2016
Chat ngay
398 lượt xem
Chuyên gia Đặng Xuân Điền

Đặng Xuân Điền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên Viên KH Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 24/05/2016
Chat ngay
649 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Linh

Nguyễn Thị Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại Tây Ninh
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 12/06/2019
Chat ngay
92 lượt xem
Chuyên gia Vũ Văn Tiến

Vũ Văn Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 10/01/2018
Chat ngay
164 lượt xem
Chuyên gia Trần Bá Đệ

Trần Bá Đệ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đồng Tháp
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tin Dung
Ngày mở tài khoản: 19/04/2015
Chat ngay
1839 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Yến

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 19/01/2015
Chat ngay
3470 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Gia Ngọc

Nguyễn Gia Ngọc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Tín dụng
Ngày mở tài khoản: 04/03/2016
Chat ngay
443 lượt xem
Chuyên gia Nam

Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 24/12/2014
Chat ngay
4597 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Huy Hải

Nguyễn Thị Huy Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 04/02/2015
Chat ngay
1041 lượt xem
Chuyên gia Quốc Đầu Pé

Quốc Đầu Pé

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: tan tao
Ngày mở tài khoản: 25/10/2015
Chat ngay
536 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Văn Hải

Huỳnh Văn Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CV, QHKH
Ngày mở tài khoản: 18/11/2015
Chat ngay
615 lượt xem
Chuyên gia Lý Nguyên Vũ Thăng Long

Lý Nguyên Vũ Thăng Long

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 19/02/2016
Chat ngay
461 lượt xem
Chuyên gia Võ Thị Triệu Phú

Võ Thị Triệu Phú

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CHUYÊN VIÊN
Ngày mở tài khoản: 01/03/2017
Chat ngay
131 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Thu

Hoàng Thu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quản lý Bán Hàng
Ngày mở tài khoản: 07/03/2017
Chat ngay
218 lượt xem
Chuyên gia Thịnh 01669669905

Thịnh 01669669905

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 14/06/2017
Chat ngay
145 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Tính

Nguyễn Thị Tính

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 19/06/2017
Chat ngay
143 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Tùng

Nguyễn Minh Tùng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hậu Giang
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/08/2014
Chat ngay
986 lượt xem
Chuyên gia Tran Thanh Ha

Tran Thanh Ha

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: telesales
Ngày mở tài khoản: 22/01/2015
Chat ngay
744 lượt xem
Chuyên gia Bùi Tài

Bùi Tài

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: chuyên viên tín chấp
Ngày mở tài khoản: 13/10/2015
Chat ngay
449 lượt xem