TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp Shinhan Bank

(654)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Bá Nam

Nguyễn Bá Nam

5

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân Viên Tư vấn thẻ tín dụng và vay tiêu dùng
Ngày mở tài khoản: 01/06/2017
Chat ngay
1302 lượt xem
Chuyên gia Lã Hoàng Hải

Lã Hoàng Hải

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 26/02/2018
Chat ngay
1040 lượt xem
Chuyên gia Phạm Hồng Phúc

Phạm Hồng Phúc

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 12/10/2018
Chat ngay
146 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

5

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Kiểm soát phòng tín dụng
Ngày mở tài khoản: 29/01/2015
Chat ngay
3860 lượt xem
Chuyên gia Đàm Thị Ngọc Nga

Đàm Thị Ngọc Nga

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 08/05/2016
Chat ngay
1050 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Như Tùng

Huỳnh Như Tùng

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 15/05/2019
Chat ngay
405 lượt xem
Chuyên gia Trần Bình An

Trần Bình An

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 01/07/2019
Chat ngay
168 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Mai

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 24/08/2016
Chat ngay
435 lượt xem
Chuyên gia Vũ thị mỹ hạnh

Vũ thị mỹ hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: teamleader
Ngày mở tài khoản: 21/10/2019
Chat ngay
140 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Cao Minh Trí

Đỗ Cao Minh Trí

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: 24c phan đăng lưu
Ngày mở tài khoản: 22/11/2019
Chat ngay
134 lượt xem
Chuyên gia Phạm Minh Đức

Phạm Minh Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: .
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Chứng khoán, Vàng và Ngoại tệ tại Ninh Bình
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Sale Executive
Ngày mở tài khoản: 01/04/2022
Chat ngay
5 lượt xem
Chuyên gia Huyền tôn nữ trà my

Huyền tôn nữ trà my

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Sale staff
Ngày mở tài khoản: 08/08/2019
Chat ngay
197 lượt xem
Chuyên gia Ngọc Huệ

Ngọc Huệ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 04/12/2019
Chat ngay
135 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thu

Nguyễn Thu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 10/09/2019
Chat ngay
99 lượt xem
Chuyên gia  Kiều anh

Kiều anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 16/10/2019
Chat ngay
115 lượt xem
Chuyên gia Lê Vũ Tường Vy

Lê Vũ Tường Vy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Team Leader
Ngày mở tài khoản: 15/02/2016
Chat ngay
380 lượt xem
Chuyên gia Phạm Anh Quốc

Phạm Anh Quốc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 03/08/2018
Chat ngay
177 lượt xem
Chuyên gia Đăng Phong Quốc

Đăng Phong Quốc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 29/09/2018
Chat ngay
193 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Diệu

Nguyễn Thanh Diệu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn
Ngày mở tài khoản: 24/10/2019
Chat ngay
151 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hồng phương

Nguyễn Hồng phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Sales
Ngày mở tài khoản: 26/03/2020
Chat ngay
94 lượt xem