TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp VIB

(190)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Mạnh Hưng

Nguyễn Mạnh Hưng

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: CV QHKH CN
Ngày mở tài khoản: 13/10/2016
Chat ngay
1935 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Hoàng Khúc

Huỳnh Hoàng Khúc

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 06/07/2017
Chat ngay
929 lượt xem
Chuyên gia Duy Luận

Duy Luận

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Vàng và Ngoại tệ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Quản lý Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 30/08/2016
Chat ngay
1384 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hữu Thuỵ Khanh

Nguyễn Hữu Thuỵ Khanh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên kinh doanh thẻ
Ngày mở tài khoản: 16/05/2018
Chat ngay
476 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Lê Ngọc Hà

Nguyễn Lê Ngọc Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 28/09/2015
Chat ngay
621 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN HOÀNG MINH

NGUYỄN HOÀNG MINH

Tư vấn viên

Tổ chức: .
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Chứng khoán, Vàng và Ngoại tệ, Trái phiếu, Vay mua nhà, Trái phiếu doanh nghiệp, Vay kinh doanh tại Ninh Bình
Kinh nghiệm: 15 năm
Vị trí: 126A Hào Nam, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Ngày mở tài khoản: 14/12/2022
Chat ngay
171 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Tuân

Nguyễn Minh Tuân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng phòng tín dụng
Ngày mở tài khoản: 29/09/2016
Chat ngay
674 lượt xem
Chuyên gia Đoàn Ngọc Mỹ

Đoàn Ngọc Mỹ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 22/06/2018
Chat ngay
384 lượt xem
Chuyên gia bùi xuân lam

bùi xuân lam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 09/02/2020
Chat ngay
211 lượt xem
Chuyên gia nguyễn mạnh đức

nguyễn mạnh đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại Quảng Ninh
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 27/07/2017
Chat ngay
695 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Tấn Khoa

Huỳnh Tấn Khoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 31/07/2018
Chat ngay
511 lượt xem
Chuyên gia LƯƠNG THANH VÂN LONG

LƯƠNG THANH VÂN LONG

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Assitant Relationship Management
Ngày mở tài khoản: 06/11/2015
Chat ngay
2509 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Văn Quan

Huỳnh Văn Quan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 23/11/2020
Chat ngay
213 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng cao cấp
Ngày mở tài khoản: 13/09/2018
Chat ngay
236 lượt xem
Chuyên gia thùy

thùy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 09/10/2019
Chat ngay
243 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Anh

Nguyễn Tiến Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Vay mua ô tô, Vay mua nhà, Vay kinh doanh tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Team lead
Ngày mở tài khoản: 13/12/2014
Chat ngay
1557 lượt xem
Chuyên gia Vũ Ngọc Quý

Vũ Ngọc Quý

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng cao cấp (SRM)
Ngày mở tài khoản: 22/04/2015
Chat ngay
1486 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: NHÂN VIÊN TƯ VẤN
Ngày mở tài khoản: 06/06/2016
Chat ngay
650 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trung Phát

Nguyễn Trung Phát

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản, Vay mua ô tô, Vay mua nhà, Vay kinh doanh tại Kiên Giang
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
Ngày mở tài khoản: 20/06/2020
Chat ngay
53 lượt xem
Chuyên gia Phạm Đức Hòa

Phạm Đức Hòa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chi Nhánh Ngô Quyền
Ngày mở tài khoản: 26/03/2018
Chat ngay
281 lượt xem