TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp VIB

(186)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Mạnh Hưng

Nguyễn Mạnh Hưng

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: CV QHKH CN
Ngày mở tài khoản: 13/10/2016
Chat ngay
1732 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Hoàng Khúc

Huỳnh Hoàng Khúc

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 06/07/2017
Chat ngay
782 lượt xem
Chuyên gia Duy Luận

Duy Luận

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Vàng và Ngoại tệ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Quản lý Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 30/08/2016
Chat ngay
1187 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hữu Thuỵ Khanh

Nguyễn Hữu Thuỵ Khanh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên kinh doanh thẻ
Ngày mở tài khoản: 16/05/2018
Chat ngay
339 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Lê Ngọc Hà

Nguyễn Lê Ngọc Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 28/09/2015
Chat ngay
465 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN HOÀNG MINH

NGUYỄN HOÀNG MINH

Tư vấn viên

Tổ chức: .
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Chứng khoán, Vàng và Ngoại tệ, Trái phiếu, Vay mua nhà, Trái phiếu doanh nghiệp, Vay kinh doanh tại Ninh Bình
Kinh nghiệm: 15 năm
Vị trí: 126A Hào Nam, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Ngày mở tài khoản: 14/12/2022
Chat ngay
29 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Tuân

Nguyễn Minh Tuân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng phòng tín dụng
Ngày mở tài khoản: 29/09/2016
Chat ngay
533 lượt xem
Chuyên gia Đoàn Ngọc Mỹ

Đoàn Ngọc Mỹ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 22/06/2018
Chat ngay
267 lượt xem
Chuyên gia bùi xuân lam

bùi xuân lam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 09/02/2020
Chat ngay
94 lượt xem
Chuyên gia nguyễn mạnh đức

nguyễn mạnh đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại Quảng Ninh
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 27/07/2017
Chat ngay
550 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Tấn Khoa

Huỳnh Tấn Khoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 31/07/2018
Chat ngay
371 lượt xem
Chuyên gia LƯƠNG THANH VÂN LONG

LƯƠNG THANH VÂN LONG

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Assitant Relationship Management
Ngày mở tài khoản: 06/11/2015
Chat ngay
2405 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Văn Quan

Huỳnh Văn Quan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 23/11/2020
Chat ngay
76 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng cao cấp
Ngày mở tài khoản: 13/09/2018
Chat ngay
236 lượt xem
Chuyên gia thùy

thùy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 09/10/2019
Chat ngay
138 lượt xem
Chuyên gia Vũ Ngọc Quý

Vũ Ngọc Quý

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng cao cấp (SRM)
Ngày mở tài khoản: 22/04/2015
Chat ngay
1335 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: NHÂN VIÊN TƯ VẤN
Ngày mở tài khoản: 06/06/2016
Chat ngay
541 lượt xem
Chuyên gia Phạm Đức Hòa

Phạm Đức Hòa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chi Nhánh Ngô Quyền
Ngày mở tài khoản: 26/03/2018
Chat ngay
132 lượt xem
Chuyên gia Nguyen Thy Tho

Nguyen Thy Tho

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 09/10/2018
Chat ngay
280 lượt xem
Chuyên gia Phạm Văn Thái

Phạm Văn Thái

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Staff of direct sale
Ngày mở tài khoản: 06/09/2017
Chat ngay
204 lượt xem