TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp Viet Capital Bank

(26)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Tuấn Anh

Tuấn Anh

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 05/08/2018
Chat ngay
404 lượt xem
Chuyên gia LAM GIA HUY

LAM GIA HUY

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: TRƯO7NG PHÒNG
Ngày mở tài khoản: 27/06/2019
Chat ngay
102 lượt xem
Chuyên gia Ngô Đức Hiếu

Ngô Đức Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 10/08/2015
Chat ngay
935 lượt xem
Chuyên gia Lê quang dũng

Lê quang dũng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: tvv
Ngày mở tài khoản: 21/04/2016
Chat ngay
497 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thủy Tiên

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 08/07/2016
Chat ngay
281 lượt xem
Chuyên gia Chien

Chien

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 17/09/2016
Chat ngay
211 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Dũng

Nguyễn Minh Dũng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 29/09/2016
Chat ngay
242 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hiếu Lễ

Nguyễn Hiếu Lễ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tvv
Ngày mở tài khoản: 05/12/2016
Chat ngay
302 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Cẩm Hạnh

Huỳnh Cẩm Hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: QHKH
Ngày mở tài khoản: 13/11/2017
Chat ngay
152 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 23/03/2018
Chat ngay
142 lượt xem
Chuyên gia Lâm Thị Tú Uyên

Lâm Thị Tú Uyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 30/05/2018
Chat ngay
142 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN VĂN NHỚ

NGUYỄN VĂN NHỚ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 12 năm
Vị trí: Giám Đốc PGD
Ngày mở tài khoản: 23/07/2018
Chat ngay
150 lượt xem
Chuyên gia Đào Anh Mạnh

Đào Anh Mạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tài xế phó tổng giám đốc
Ngày mở tài khoản: 18/08/2018
Chat ngay
108 lượt xem
Chuyên gia ĐOÀN QUANG TRUNG

ĐOÀN QUANG TRUNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 12/09/2018
Chat ngay
114 lượt xem
Chuyên gia Tran trung chanh

Tran trung chanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp tại Sóc Trăng
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Cong nhan
Ngày mở tài khoản: 17/12/2018
Chat ngay
104 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Tiến Đạt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 05/01/2019
Chat ngay
140 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 25/02/2019
Chat ngay
86 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Phương

Phạm Thị Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 17/05/2019
Chat ngay
67 lượt xem
Chuyên gia chu van phuong

chu van phuong

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 14/07/2019
Chat ngay
90 lượt xem
Chuyên gia Trần Hữu Minh

Trần Hữu Minh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Long An
Kinh nghiệm:
Vị trí: nhân viên tín dụng doanh nghiệp
Ngày mở tài khoản: 28/09/2019
Chat ngay
61 lượt xem