TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp Vietbank

(29)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Lê Tuấn

Lê Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 02/07/2020
Chat ngay
120 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Mai

Trần Thị Mai

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Thái Bình
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nvbh
Ngày mở tài khoản: 29/06/2020
Chat ngay
49 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Nghĩa

Trịnh Nghĩa

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 28/01/2015
Chat ngay
1282 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Thanh Thảo

Lê Thị Thanh Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 25/02/2015
Chat ngay
1587 lượt xem
Chuyên gia Lê Ngọc Dung

Lê Ngọc Dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: Nhân viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 14/07/2016
Chat ngay
511 lượt xem
Chuyên gia Phạm Công Tình

Phạm Công Tình

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 9 năm
Vị trí: Cấp quản lý
Ngày mở tài khoản: 08/11/2018
Chat ngay
133 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 12/05/2015
Chat ngay
785 lượt xem
Chuyên gia Mai Hữu Minh Quân

Mai Hữu Minh Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 30/09/2016
Chat ngay
362 lượt xem
Chuyên gia Ngô Khánh Duy

Ngô Khánh Duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 13/09/2017
Chat ngay
142 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tuấn Linh

Nguyễn Tuấn Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 24/02/2018
Chat ngay
118 lượt xem
Chuyên gia võ văn dũng

võ văn dũng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 23 năm
Vị trí: Phó tổng giám đốc
Ngày mở tài khoản: 14/06/2018
Chat ngay
126 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tuấn Đạt

Nguyễn Tuấn Đạt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: nhân viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 16/08/2018
Chat ngay
120 lượt xem
Chuyên gia Phạm đình đạt

Phạm đình đạt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Nhân viên
Ngày mở tài khoản: 22/10/2018
Chat ngay
134 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại An Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 28/11/2018
Chat ngay
118 lượt xem
Chuyên gia Phan Đức

Phan Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm:
Vị trí: Nhân viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 15/01/2019
Chat ngay
92 lượt xem
Chuyên gia Nguyen van chiên

Nguyen van chiên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 09/03/2019
Chat ngay
105 lượt xem
Chuyên gia Phạm Đại Thắng

Phạm Đại Thắng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Kinh doanh tự do
Ngày mở tài khoản: 21/03/2019
Chat ngay
94 lượt xem
Chuyên gia phan thanh cong

phan thanh cong

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: bep pho
Ngày mở tài khoản: 29/04/2019
Chat ngay
38 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tuấn Kiệt

Nguyễn Tuấn Kiệt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Thu duc
Ngày mở tài khoản: 02/06/2019
Chat ngay
78 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đức Hiền

Nguyễn Đức Hiền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Bình Thạnh
Ngày mở tài khoản: 11/06/2019
Chat ngay
62 lượt xem