TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp Vietcombank

(184)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Xuân Hồng

Nguyễn Xuân Hồng

3

Chuyên gia

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: COO
Ngày mở tài khoản: 08/01/2019
Chat ngay
5566 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn thị Hằng

Nguyễn thị Hằng

Tư vấn viên

Tổ chức: Vietcombank.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 10/04/2021
Chat ngay
10 lượt xem
Chuyên gia ĐẶNG THỊ VINH

ĐẶNG THỊ VINH

Tư vấn viên

Tổ chức: .
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 09/04/2021
Chat ngay
5 lượt xem
Chuyên gia Trần Minh Nguyệt

Trần Minh Nguyệt

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên khcn
Ngày mở tài khoản: 27/07/2018
Chat ngay
191 lượt xem
Chuyên gia Nguyen anh tuan

Nguyen anh tuan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản, Chứng khoán, Vàng và Ngoại tệ, Trái phiếu tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Ha noi
Ngày mở tài khoản: 16/08/2017
Chat ngay
393 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Dương

Trần Thị Dương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân Viên
Ngày mở tài khoản: 09/12/2015
Chat ngay
636 lượt xem
Chuyên gia Phạm Nhật Phương

Phạm Nhật Phương

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 12 năm
Vị trí: KHBL
Ngày mở tài khoản: 22/02/2016
Chat ngay
712 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 20 năm
Vị trí: Nhan vien
Ngày mở tài khoản: 23/02/2016
Chat ngay
1089 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Phương Nam

Nguyễn Phương Nam

5

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: ---
Vị trí: robenlido
Ngày mở tài khoản: 09/03/2016
Chat ngay
929 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Thanh Huyền

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 05/04/2016
Chat ngay
909 lượt xem
Chuyên gia Trần Kim Hưng

Trần Kim Hưng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 13/12/2016
Chat ngay
312 lượt xem
Chuyên gia Duy Duy

Duy Duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 14/05/2017
Chat ngay
183 lượt xem
Chuyên gia Hồ Chí Linh

Hồ Chí Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 11/11/2016
Chat ngay
245 lượt xem
Chuyên gia Lê Xuân Hòa

Lê Xuân Hòa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 09/07/2013
Chat ngay
181 lượt xem
Chuyên gia nguyentanvinh

nguyentanvinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Quảng Nam
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: may
Ngày mở tài khoản: 03/03/2016
Chat ngay
333 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đình Đẩu

Nguyễn Đình Đẩu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Nhân viên
Ngày mở tài khoản: 09/03/2016
Chat ngay
319 lượt xem
Chuyên gia nguyen van dong

nguyen van dong

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hải Dương
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: lai xe
Ngày mở tài khoản: 17/03/2016
Chat ngay
299 lượt xem
Chuyên gia Thành

Thành

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 9 năm
Vị trí: Cán bộ
Ngày mở tài khoản: 21/03/2016
Chat ngay
304 lượt xem
Chuyên gia Lê Văn Hùng

Lê Văn Hùng

3

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: nhan vien
Ngày mở tài khoản: 22/03/2016
Chat ngay
472 lượt xem
Chuyên gia Đặng Thị Thúy

Đặng Thị Thúy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: gd
Ngày mở tài khoản: 17/06/2016
Chat ngay
295 lượt xem