TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp Vietcombank

(187)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Xuân Hồng

Nguyễn Xuân Hồng

6

Chuyên gia

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: COO
Ngày mở tài khoản: 08/01/2019
Chat ngay
7207 lượt xem
Chuyên gia ĐẶNG THỊ VINH

ĐẶNG THỊ VINH

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 09/04/2021
Chat ngay
359 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn thị Hằng

Nguyễn thị Hằng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 10/04/2021
Chat ngay
186 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn phượng

Nguyễn phượng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 29/04/2021
Chat ngay
41 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Thủy

Nguyễn Văn Thủy

Tư vấn viên

Tổ chức: .
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 06/07/2022
Chat ngay
112 lượt xem
Chuyên gia Mai thị sen

Mai thị sen

Tư vấn viên

Tổ chức: Vietcombank.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Sale
Ngày mở tài khoản: 24/02/2023
Chat ngay
74 lượt xem
Chuyên gia Trần Minh Nguyệt

Trần Minh Nguyệt

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên khcn
Ngày mở tài khoản: 27/07/2018
Chat ngay
421 lượt xem
Chuyên gia Nguyen anh tuan

Nguyen anh tuan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản, Chứng khoán, Vàng và Ngoại tệ, Trái phiếu tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Ha noi
Ngày mở tài khoản: 16/08/2017
Chat ngay
704 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Dương

Trần Thị Dương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân Viên
Ngày mở tài khoản: 09/12/2015
Chat ngay
894 lượt xem
Chuyên gia Phạm Nhật Phương

Phạm Nhật Phương

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 12 năm
Vị trí: KHBL
Ngày mở tài khoản: 22/02/2016
Chat ngay
1014 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 20 năm
Vị trí: Nhan vien
Ngày mở tài khoản: 23/02/2016
Chat ngay
1468 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Phương Nam

Nguyễn Phương Nam

5

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: robenlido
Ngày mở tài khoản: 09/03/2016
Chat ngay
1203 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Thanh Huyền

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 05/04/2016
Chat ngay
1195 lượt xem
Chuyên gia Trần Kim Hưng

Trần Kim Hưng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 13/12/2016
Chat ngay
518 lượt xem
Chuyên gia Duy Duy

Duy Duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 14/05/2017
Chat ngay
367 lượt xem
Chuyên gia Hồ Chí Linh

Hồ Chí Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 11/11/2016
Chat ngay
426 lượt xem
Chuyên gia Long văn Quốc

Long văn Quốc

Tư vấn viên

Tổ chức: Vietcombank.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: nhân viên
Ngày mở tài khoản: 18/04/2024
Chat ngay
20 lượt xem
Chuyên gia Lê Xuân Hòa

Lê Xuân Hòa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 09/07/2013
Chat ngay
752 lượt xem
Chuyên gia nguyentanvinh

nguyentanvinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Quảng Nam
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: may
Ngày mở tài khoản: 03/03/2016
Chat ngay
518 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đình Đẩu

Nguyễn Đình Đẩu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Nhân viên
Ngày mở tài khoản: 09/03/2016
Chat ngay
385 lượt xem