avatart

khach

icon

Chi nhánh, Văn phòng, Tổng đại lý công ty bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam tại TP Đà Nẵng

Cập nhật thông tin địa chỉ, số điện thoại Chi nhánh, Văn phòng, Tổng đại lý công ty bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam tại TP Đà Nẵng, giúp bạn an tâm tìm hiểu và lựa chọn.

# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Chỉ đường
1

GenCasa Đà Nẵng - Thanh Khê

371 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
Tel: 84 236 6257001 Fax:

371 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng 84 236 6257001 --- map
2

GenCasa Đà Nẵng - Hải Châu

Số 33 Núi Thành, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 84 236 3755 679 Fax:

Số 33 Núi Thành, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 84 236 3755 679 --- map
3

GenCasa Đà Nẵng - Hải Châu 2

73 Đống Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 84 236 356 5889 Fax:

73 Đống Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 84 236 356 5889 --- map
4

GenCasa Đà Nẵng - Cẩm Lệ 2

390 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Ḥòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 02363 768 879 Fax:

390 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Ḥòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 02363 768 879 --- map
5

GenCasa Đà Nẵng - Cẩm Lệ

310 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
Tel: 84 236 3668675 Fax:

310 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng 84 236 3668675 --- map
6

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Đà Nẵng

386 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 84 236 626 0800 Fax:

386 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 84 236 626 0800 --- map
7

Chăm sóc khách hàng Đà Nẵng

Tầng 2, Thư Dung Plaza, 87 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: 84 236 626 0800 Fax:

Tầng 2, Thư Dung Plaza, 87 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 84 236 626 0800 --- map
Ng.Ngọc Ánh