TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng SHB tại Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng SHB tại Hồng Bàng - TP Hải Phòng, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 Phòng giao dich Đằng Giang Số 16 Phố Lãn Ông, phường Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng; (0225) 3733 981 (0225) 3733 982 ---
2 Phòng GD Quán Toan Số 162 đường Hà Nội, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng (0225) 3534 778 (0225) 3534 998 ---
9669