TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng SHB tại tp Nha Trang - Khánh Hòa

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng SHB tại tp Nha Trang - Khánh Hòa, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 Chi nhánh Khánh Hòa Số 175 -177 đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nhà Trang, tỉnh Khánh Hòa (0258) 3828777 (0258)3828766 ---