TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng SHB tại tx Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng SHB tại tx Cẩm Phả - Quảng Ninh, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 Chi nhánh Quảng Ninh Số 488 Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. (0203) 3723 855 (0203) 3723 866 ---
2 Phòng GD Cửa Ông Số 333, phố Mới, Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. (0203) 3734 991 (0203) 3734 992 ---