TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng VDB tại tp Bắc Ninh - Bắc Ninh

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng VDB tại tp Bắc Ninh - Bắc Ninh, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 Phòng giao dịch Bắc Ninh 02 Nguyễn Đăng Đạo - TP. Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh 0222.3822024 0222.3822625 ---