TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietbank tại Lê Chân - TP Hải Phòng

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Vietbank tại Lê Chân - TP Hải Phòng, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 PGD Trần Nguyên Hãn 268B Trần Nguyên Hãn, Tp. Hải Phòng (0225) 3786 969 (0225) 3786 418
2 PGD Lê Chân 309 - 311 Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng (0225) 3522 898 (0225) 3522 869