avatart

khach

icon

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietbank tại Sóc Trăng

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Vietbank tại Sóc Trăng, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.

Chi nhánh, phòng giao dịch Vietbank tại Sóc Trăng

Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín có mạng lưới Chi nhánh/Phòng giao dịch rộng khắp trên cả nước. Hiện nay, Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín có tổng cộng hơn 2 Chi nhánh/PGD đặt tại Sóc Trăng. Trong đó nhiều nhất phải kể đến TP. Sóc Trăng - 2 Chi nhánh/PGD.

Phạm Việt Anh`