TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietbank tại tp Vinh - Nghệ An

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Vietbank tại tp Vinh - Nghệ An, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 PGD Chợ Vinh 52-54 đường Thái Phiên, Khối 3, Phường Hồng Sơn, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An. (0238) 356 6969 - 356 7969 - 356 (0238) 3 526 969
2 PGD Nguyễn Sỹ Sách 74 Nguyễn Sỹ Sách, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An (0238) 354 6969 (0238) 8 608 011
3 PGD Lê Duẩn 317 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An (0238) 383 6969 - 860 8013 - 860 8014 (0238) 8 608 015
4 PGD Lê Viết Thuật 198 đường Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An. 0238) 373 6969 - 354 3969 - 354 2969 (0238) 3 946 969
5 Chi nhánh Nghệ An 45-47 Lê Lợi, P. Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An (0238) 356 6969 - 356 7969 - 356 (0238) 357 6699