TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

A O Show ưu đãi thẻ tín dụng Citibank đến ngày 31-12-2017

15%
704 lượt xem

Giảm 15% trên giá vé chính thức cho các hạng ghế khi mua vé tại Quầy Nhà Hát, mỗi chủ thẻ Citi được mua tối đa 4 vé

Thời hạn khuyến mại : Thời gian: áp dụng từ ngày 05-08-2017 đến ngày 31-12-2017

Áp dụng khi thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng sau
A O SHOW

AO Show brilliantly depicts the charming beauty that Vietnam is known for, the richness of its culture through its eventual and inevitable urbanization. The show is a perfect mix of athleticism, acrobatic acts, theatricality visual drama. Live traditional music which echoes the Southern work songs, scenic and lighting design makes the AO Show, which is performed at 115 Year-old historic, Saigon Opera House, worth seeing when you visit Ho Chi Minh City.

Các địa điểm khuyến mãi (1)
Bình luận
Gửi bình luận


TÌM NHÂN VIÊN TƯ VẤNẨn

Nâng cao
Tìm kiếm

Danh sách nhân viên tư vấn ({{total_supplier}})

Không tìm thấy tư vấn nào

{{supplier.name}} {{supplier.company_name}}
{{supplier.name}}

{{supplier.level_name}}

{{supplier.service}}

Kinh nghiệm: {{supplier.year_exp}}

{{supplier.province}}

Chat ngay