TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Bảo hiểm Bảo Việt ưu đãi thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn đến ngày 31-03-2020

10%
206 lượt xem

Ưu đãi: Hoàn 10% khi thanh toán bảo hiểm Bảo Việt online bằng thẻ Quốc tế SCB
Thời gian: Từ nay đến 31/03/2020
Áp dụng: Chủ thẻ quốc tế SCB
Kênh áp dụng: qua https://baovietonline.com.vn/
Điều kiện điều khoản:
- Các dịch vụ áp dụng:

Bảo hiểm du lịch Việt Nam
Bảo hiểm du lịch Quốc tế
Bảo Việt K-Care
Bảo hiểm nhà tư nhân
Bảo hiểm dành cho người chơi golf
Bảo hiểm sức khỏe số
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
- Khách hàng phải thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa hoặc thẻ thanh toán quốc tế SCB để nhận ưu đãi
- Ưu đãi không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/hàng hóa/dịch vụ cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác.
- Chương trình không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác.

 
ĐĂNG KÝ MỞ THẺ

Thời hạn khuyến mại : Thời gian: áp dụng từ ngày 30-11--0001 đến ngày 31-03-2020

Áp dụng khi thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng sau
BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Bảo hiểm Bảo Việt là tên đầy đủ là Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Thành viên của Tập đoàn Bảo Việt hoạt động trong nhiều lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế của cả nước. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo Việt vừa góp phần ổn định an sinh xã hội, vừa khẳng định sự phát triển của ngành bảo hiểm tại Việt Nam

Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt (tên gọi giao dịch quốc tế là: Baoviet Holdings) là một tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm của Việt Nam hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau trong đó các lĩnh vực chủ đạo là bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư tài chính và chứng khoán

Được hình thành từ ngày 15 tháng 01 năm 1965, hiện tại Bảo Việt đã phát triển thành Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm số 1 tại Việt Nam và là một trong 25 doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam do Nhà nước xác nhận và xếp hạng. 

Đến nay, Tập đoàn Bảo Việt có trụ sở chính ở Hà Nội với hơn 200 chi nhánh và đơn vị thành viên trải đều khắp 63 tỉnh thành cả nước.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tháng 01 năm 2015, Bảo Việt tự hào được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất. Tập đoàn Bảo Việt được tổ chức BVQI (Vương quốc Anh) cấp Certificate quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 vào tháng 8 năm 2001 và ISO 9001:2008 vào năm 2009.

Trong giai đoạn phát triển, Bảo Việt liên tục đạt được những thành tích vượt bậc, doanh thu, lợi nhuận và các khoản nộp ngân sách Nhà nước không ngừng tăng, doanh thu phí bảo hiểm tăng trung bình hơn 20% trong 5 năm qua.

Năm 2016, Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng vững chắc về doanh thu và lợi nhuận:

Tổng doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn Bảo Việt là 25.675 tỷ đồng, tăng trưởng 23,5% so với năm 2015; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 1.165 tỷ đồng.
Tổng tài sản hợp nhất ngày 31 tháng 12 năm 2016 đạt 72.996 tỷ đồng; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 13.687 tỷ đồng.
Tổng doanh thu của Tập đoàn Tài Chính – Bảo hiểm Bảo Việt – Công ty Mẹ là 1.400 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ đạt 1.022 tỷ đồng, tăng trưởng 1,01% so với năm 2015, hoàn thành 100,1% kế hoạch năm 2016. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 16,5%, đảm bảo mức chi trả cổ tức là 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền 1.021 tỷ đồng, bằng 92,43% lợi nhuận sau thuế; đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư và người lao động.
Phạm vi kinh doanh truyền thống là bảo hiểm đạt kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với 23,1% thị phần; Doanh thu khai thác mới bảo hiểm nhân thọ đạt 1.873 tỷ đồng, tăng 1.2%. Các lĩnh vực kinh doanh khác như chứng khoán, quản lý quỹ, đầu tư, ngân hàng,… đạt được sự tăng trưởng ổn định, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc để Bảo Việt tiếp tục triển khai định hướng phát triển trong giai đoạn 2015-2020.

Tập đoàn Bảo Việt là công ty mẹ, trong khi các công ty con do Bảo Việt sở hữu vốn là:

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư  59,92% vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 55% vốn điều lệ
Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine  do tập đoàn Bảo Việt đầu tư 51% vốn điều lệ
Công ty TNHH Bảo Việt – Âu Lạc do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 60% vốn điều lệ
Các công ty liên kết do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư vốn
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt – Baoviet Insurance) là công ty thành viên được Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt đầu tư 100 vốn.

Trải qua thời gian gần nửa thế kỷ thành lập và phát triển (từ 15 tháng 01 năm 1965 cho tới hiện tại), Bảo hiểm Bảo Việt vinh dự là Công ty bảo lâu năm nhất tại Việt Nam, liên tục khẳng định vị trí số 1 thị trường cả về thị phần, doanh thu phí bảo hiểm gốc lẫn quy mô vốn điều lệ. Bảo hiểm Bảo Việt đã nỗ lực không ngừng để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của nhà bảo hiểm hàng đầu Việt Nam trong công tác hỗ trợ, giải quyết bồi thường cho khách hàng cũng như trong công tác an sinh xã hội; nhằm bảo đảm phát triển bền vững và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Các địa điểm khuyến mãi (2) Bình luận
Gửi bình luận


TÌM NHÂN VIÊN TƯ VẤNẨn

Nâng cao
Tìm kiếm

Danh sách nhân viên tư vấn ({{total_supplier}})

Không tìm thấy tư vấn nào

{{supplier.name}} {{supplier.company_name}}
{{supplier.name}}

{{supplier.level_name}}

{{supplier.service}}

Kinh nghiệm: {{supplier.year_exp}}

{{supplier.province}}

Chat ngay