TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Nhà Sách Alpha Books ưu đãi thẻ tín dụng BIDV đến ngày 15-04-2014

30%
1390 lượt xem

Giảm giá 30% sách của Alpha Books phát hành đối với chủ thẻ BIDV.

Thời hạn khuyến mại : Thời gian: áp dụng từ ngày 01-05-2013 đến ngày 15-04-2014

Áp dụng khi thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng sau
NHÀ SÁCH ALPHABOOKS

Sách Alpha muốn sử dụng công nghệ cao với Internet là xương sống, cũng như các phần mềm và công cụ hỗ trợ mới nhất cho lĩnh vực dịch thuật và xuất bản. 
 

Các địa điểm khuyến mãi (1) Bình luận
Gửi bình luận


TÌM NHÂN VIÊN TƯ VẤNẨn

Nâng cao
Tìm kiếm

Danh sách nhân viên tư vấn ({{total_supplier}})

Không tìm thấy tư vấn nào

{{supplier.name}} {{supplier.company_name}}
{{supplier.name}}

{{supplier.level_name}}

{{supplier.service}}

Kinh nghiệm: {{supplier.year_exp}}

{{supplier.province}}

Chat ngay