Xin chào, Khách

Tìm thẻ tín dụng

 • Hạn mức tín dụng

 • Mức thu nhập của bạn

 • Phí thường niên

 • Ngân hàng phát hành thẻ

 • Tìm kiếm Chọn lại

So sánh sản phẩm thẻ tín dụng ngân hàng OceanBank

Khách hàng có thể Đăng ký mở thẻ (nhân viên ngân hàng sẽ tư vấn cho bạn) hoặc Chat với tư vấn (chat trực tuyến với các chuyên gia tư vấn online trên TheBank). Hãy sử dụng bộ loc để so sánh và tìm thẻ tín dụng phù hợp nhất

Có 6 thẻ tín dụng
Sắp xếp : Quan tâm
 • Quan tâm

 • Đánh giá cao

 • Nhiều chuyên gia

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
 • OceanBank được thành lập vào năm 1993.
 • Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2014.
 • Giải thưởng Nhóm Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2014 - Best Banking Group in Vietnam
 • Giải thưởng Sáng kiến Ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam 2014.
Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
Thẻ tín dụng quốc tế Visa OceanBank tín chấp (Classic)
Hạn mức 5 triệu - 20 triệu
Miễn lãi 45 ngày
Phí rút tiền 2% số tiền
Phí thường niên 199k
Thu nhập >= 5 triệu
Thẻ tín dụng quốc tế Visa OceanBank tín chấp (Gold)
Hạn mức 20 triệu - 1 tỷ
Miễn lãi 45 ngày
Phí rút tiền 2% số tiền
Phí thường niên 299k
Thu nhập ---
Thẻ tín dụng quốc tế Visa OceanBank Food Lovers’ Edition
Thẻ tín dụng quốc tế Visa OceanBank Food Lovers’ Edition

• Miễn phí phát hành thẻ cho lần đầu phát hành thẻ.
• Miễn phí duy trì dịch vụ thẻ năm đầu cho lần đầu phát hành thẻ.

Hạn mức 5 triệu - 20 triệu
Miễn lãi 45 ngày
Phí rút tiền 2% số tiền
Phí thường niên 199k
Thu nhập ---
Thẻ tín dụng quốc tế Visa OceanBank Professors’ Edition
Thẻ tín dụng quốc tế Visa OceanBank Professors’ Edition

• Miễn phí phát hành thẻ cho lần đầu phát hành thẻ.
• Miễn phí thường niên năm đầu cho lần đầu phát hành thẻ.
• Lãi suất ưu đãi: 15%/năm đối với thẻ dành cho Tiến sỹ/ Phó Giáo sư trở lên; 18%/năm đối với thẻ dành cho Thạc sỹ.

Hạn mức 20 triệu - 1 tỷ
Miễn lãi 45 ngày
Phí rút tiền 2% số tiền
Phí thường niên 299k
Thu nhập ---
Thẻ tín dụng quốc tế Visa OceanBank có bảo đảm (Gold)
Hạn mức 20 triệu - 1 tỷ
Miễn lãi 45 ngày
Phí rút tiền 2% số tiền
Phí thường niên 299k
Thu nhập ---
Thẻ tín dụng quốc tế Visa OceanBank có bảo đảm (Classic)
Hạn mức 5 triệu - 20 triệu
Miễn lãi 45 ngày
Phí rút tiền 2% số tiền
Phí thường niên 199k
Thu nhập ---
Chat trưc tuyến