TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Bảo hiểm Tai nạn

Bảo hiểm Tai nạn
2 1
 • Mức phí tối thiểu

  3 triệu
 • Độ tuổi tham gia

  5 - 60 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng

  64 tuổi
 • Thời hạn đóng phí

  Gia hạn hàng năm
 • Định kỳ đóng phí

  Năm/Nửa năm/Quý/Tháng
 • GIỚI THIỆU
  SẢN PHẨM

 • QUYỀN LỢI
  CHI TIẾT

 • ĐIỀU KIỆN
  THAM GIA

 • GIẢI PHÁP
  GIA TĂNG BẢO VỆ

 • THÔNG TIN
  THAM KHẢO

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

(442 người đã xem)

(0 nhận xét)
 • 5
 • 5
 • Chia sẻ
 • +

  Chia sẻ
 • Đã thêm vào sản phẩm ưa thích

Bảo hiểm tai nạn với chi phí thấp và quyền lợi bảo hiểm vượt trội so với mức bảo hiểm thông thường cho trường hợp tử vong do tai nạn

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

Bảo hiểm tai nạn với chi phí thấp và quyền lợi bảo hiểm vượt trội so với mức bảo hiểm thông thường cho trường hợp tử vong do tai nạn

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Độ tuổi tham gia*: 5 tuổi - 60 tuổi

Tuổi tối đa gia hạn hợp đồng: 64 tuổi

Thời hạn hợp đồng: Gia hạn hàng năm

Số tiền bảo hiểm tối thiểu: 50 triệu đồng

Số tiền bảo hiểm tối đa: không giới hạn theo thẩm định

Định kỳ đóng phí: Năm/Nửa năm/Quý/Tháng

Hệ số chuyển đổi phí định kỳ: 1 / 0.53 / 0.28 / 0.1

GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

Không hỗ trợ

THÔNG TIN THAM KHẢONhận xét

GỬI
Sắp xếp : Mới nhất

Các sản phẩm khác của BIDV MetLife