TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm Bảo Việt

(60)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Hà Chí Công

Hà Chí Công

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Đại lý
Ngày mở tài khoản: 06/04/2017
Chat ngay
765 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hậu

Nguyễn Thị Hậu

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 22/05/2018
Chat ngay
376 lượt xem
Chuyên gia Lê Hùng Cường

Lê Hùng Cường

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Nam Định
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Sale
Ngày mở tài khoản: 19/04/2018
Chat ngay
156 lượt xem
Chuyên gia Phan Thị Diệu

Phan Thị Diệu

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 03/07/2015
Chat ngay
1166 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Lan Anh

Lê Thị Lan Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 02/12/2016
Chat ngay
362 lượt xem
Chuyên gia Lừng Ngọc Ý

Lừng Ngọc Ý

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Nhân Viên Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 20/12/2016
Chat ngay
388 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Ngọc Quân

Đỗ Ngọc Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên nghiệp vụ
Ngày mở tài khoản: 16/08/2016
Chat ngay
516 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Cường

Nguyễn Ngọc Cường

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bất động sản, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 13 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh và Nghiệp Vụ
Ngày mở tài khoản: 25/08/2016
Chat ngay
742 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 10/03/2015
Chat ngay
1628 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Phương Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Nhân viên
Ngày mở tài khoản: 24/06/2015
Chat ngay
1960 lượt xem
Chuyên gia Võ Thị Mỹ

Võ Thị Mỹ

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Tư vấn viên cao cấp
Ngày mở tài khoản: 22/10/2015
Chat ngay
1449 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Hương Huyền

Lê Thị Hương Huyền

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 14 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 20/12/2016
Chat ngay
406 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Mạnh Linh

Hoàng Mạnh Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Nhân viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 27/03/2017
Chat ngay
269 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Duy Hùng

Nguyễn Duy Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Lai Châu
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 29/04/2017
Chat ngay
223 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Bích

Nguyễn Ngọc Bích

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Tư Vấn viên - đại lý
Ngày mở tài khoản: 29/05/2017
Chat ngay
252 lượt xem
Chuyên gia Trần Ngọc Tân

Trần Ngọc Tân

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Yên Bái
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 28/06/2018
Chat ngay
164 lượt xem
Chuyên gia Phan Đức Tâm

Phan Đức Tâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/08/2014
Chat ngay
1038 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 29/03/2016
Chat ngay
316 lượt xem
Chuyên gia NguyenThiThuTrang

NguyenThiThuTrang

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 22/04/2016
Chat ngay
353 lượt xem
Chuyên gia ĐỖ DUY LINH

ĐỖ DUY LINH

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 11/06/2016
Chat ngay
347 lượt xem