TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên gia tư vấn tài chính ngân hàng và bảo hiểm

(148)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Lê Thị Thanh Hương

Lê Thị Thanh Hương

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: 1
Ngày mở tài khoản: 19/09/2017
Chat ngay
629 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Quảng Nam
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 11/05/2020
Chat ngay
317 lượt xem
Chuyên gia Lê Ngọc Anh

Lê Ngọc Anh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Quản lý - Tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 10/03/2015
Chat ngay
4601 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Thảo

Nguyễn Ngọc Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam
Ngày mở tài khoản: 05/06/2018
Chat ngay
302 lượt xem
Chuyên gia Trần Khánh

Trần Khánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 11/09/2016
Chat ngay
1492 lượt xem
Chuyên gia Trần Văn Phóng

Trần Văn Phóng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nam
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Sóc Sơn
Ngày mở tài khoản: 07/09/2019
Chat ngay
371 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 14/11/2016
Chat ngay
755 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 01/06/2017
Chat ngay
488 lượt xem
Chuyên gia Lê Hoài Phương

Lê Hoài Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Cà Mau
Kinh nghiệm:
Vị trí: Chuyên viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ
Ngày mở tài khoản: 24/10/2017
Chat ngay
281 lượt xem
Chuyên gia Trương Thu Hương

Trương Thu Hương

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 22/05/2018
Chat ngay
339 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn thị thanh trúc

Nguyễn thị thanh trúc

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Đồng Tháp
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quản lý đại lý
Ngày mở tài khoản: 14/08/2018
Chat ngay
401 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Huyền 0902974996

Nguyễn Huyền 0902974996

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng nhóm Kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 20/11/2018
Chat ngay
347 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Tâm

Trần Thị Tâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 17 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh cấp cao (SBM)
Ngày mở tài khoản: 26/11/2018
Chat ngay
401 lượt xem
Chuyên gia Trần Duy Hưng

Trần Duy Hưng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại Nghệ An
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: trưởng phòng
Ngày mở tài khoản: 30/11/2017
Chat ngay
411 lượt xem
Chuyên gia Tạ Thị Thu Hằng

Tạ Thị Thu Hằng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 03/01/2019
Chat ngay
278 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Thơ

Lê Thị Thơ

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 23/06/2015
Chat ngay
1331 lượt xem
Chuyên gia LÊ THỊ THU GIÂY

LÊ THỊ THU GIÂY

Tư vấn viên

Tổ chức: Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: GAD
Ngày mở tài khoản: 06/03/2023
Chat ngay
48 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Chí Nam

Nguyễn Chí Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: nha trang
Ngày mở tài khoản: 11/05/2015
Chat ngay
1805 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 12/03/2016
Chat ngay
830 lượt xem
Chuyên gia Phạm Bích Nga

Phạm Bích Nga

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 13/12/2016
Chat ngay
632 lượt xem