TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ

(21007)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Văn Tân

Nguyễn Văn Tân

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Kon Tum
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 11/05/2016
Chat ngay
605 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thu Hương

Phạm Thu Hương

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 11/09/2019
Chat ngay
63 lượt xem
Chuyên gia Võ Văn Lân

Võ Văn Lân

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ, Bất động sản, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng nhóm
Ngày mở tài khoản: 17/04/2019
Chat ngay
173 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Ánh

Lê Thị Ánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 25/06/2015
Chat ngay
1285 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Quý

Lê Thị Quý

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Ninh Bình
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: CV Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 05/03/2016
Chat ngay
527 lượt xem
Chuyên gia Ngô Thị Ngọc Thúy

Ngô Thị Ngọc Thúy

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: TVV
Ngày mở tài khoản: 14/03/2016
Chat ngay
731 lượt xem
Chuyên gia Lê trần Vũ

Lê trần Vũ

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Tư vấn
Ngày mở tài khoản: 14/08/2020
Chat ngay
16 lượt xem
Chuyên gia HUỲNH PHƯỚC HƯNG

HUỲNH PHƯỚC HƯNG

5

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại An Giang
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Ngày mở tài khoản: 12/04/2016
Chat ngay
984 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thùy Dung

Nguyễn Thị Thùy Dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Quản lý kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 22/01/2019
Chat ngay
124 lượt xem
Chuyên gia Lê Nguyễn Anh Quốc

Lê Nguyễn Anh Quốc

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 26/06/2017
Chat ngay
128 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Tuyết Nhung

Trần Thị Tuyết Nhung

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty CP BRICS Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh - chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 13/07/2016
Chat ngay
534 lượt xem
Chuyên gia Đinh Thanh Luận

Đinh Thanh Luận

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Unit Manager
Ngày mở tài khoản: 10/03/2016
Chat ngay
895 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Nhương

Nguyễn Thị Nhương

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn bảo hiểm
Ngày mở tài khoản: 23/12/2016
Chat ngay
346 lượt xem
Chuyên gia Phan Thị Việt Trinh

Phan Thị Việt Trinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: banca
Ngày mở tài khoản: 21/08/2017
Chat ngay
258 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Hoài

Phạm Thị Hoài

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh cấp cao
Ngày mở tài khoản: 27/07/2017
Chat ngay
207 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Vân

Lê Thị Vân

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: nhân viên bảo hiểm
Ngày mở tài khoản: 27/04/2017
Chat ngay
298 lượt xem
Chuyên gia Cao Trang

Cao Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 08/04/2017
Chat ngay
217 lượt xem
Chuyên gia Hà Chí Công

Hà Chí Công

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Đại lý
Ngày mở tài khoản: 06/04/2017
Chat ngay
532 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Huy Long

Đỗ Huy Long

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên tài chính
Ngày mở tài khoản: 30/11/2016
Chat ngay
480 lượt xem
Chuyên gia Lương Đức Tâm

Lương Đức Tâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên hoạch định tài chính
Ngày mở tài khoản: 04/04/2016
Chat ngay
672 lượt xem

9669