TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ

(21053)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 24/02/2017
Chat ngay
370 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng nhóm
Ngày mở tài khoản: 10/02/2017
Chat ngay
288 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Huấn

Nguyễn Văn Huấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Lạng Sơn
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: UM Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 16/01/2017
Chat ngay
305 lượt xem
Chuyên gia Bùi Thanh Phúc

Bùi Thanh Phúc

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 09/01/2017
Chat ngay
290 lượt xem
Chuyên gia Trúc Thư

Trúc Thư

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 30/11/2016
Chat ngay
329 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: UM
Ngày mở tài khoản: 28/11/2016
Chat ngay
292 lượt xem
Chuyên gia  Nhu Minh

Nhu Minh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 16/05/2016
Chat ngay
427 lượt xem
Chuyên gia Hồ Thị Ngọc Như

Hồ Thị Ngọc Như

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 02/05/2016
Chat ngay
475 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguyễn Hoàng Nguyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Quảng Bình
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn
Ngày mở tài khoản: 19/04/2016
Chat ngay
420 lượt xem
Chuyên gia Hồ Thị Hà

Hồ Thị Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 13/01/2016
Chat ngay
325 lượt xem
Chuyên gia Tô Thi Phùng Tánh

Tô Thi Phùng Tánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 20/12/2015
Chat ngay
277 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Lê Quốc Việt

Nguyễn Lê Quốc Việt

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: QUẢN LÝ
Ngày mở tài khoản: 22/10/2015
Chat ngay
544 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Minh Tĩnh

Hoàng Minh Tĩnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư Vấn Tài Chính
Ngày mở tài khoản: 19/10/2015
Chat ngay
1062 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Quản lý kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 03/08/2015
Chat ngay
1066 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Thư

Nguyễn Thanh Thư

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 21/03/2016
Chat ngay
732 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quản lí kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 05/08/2016
Chat ngay
485 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Hằng

Trần Thị Hằng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Đại diện quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 02/11/2016
Chat ngay
397 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Ngọc Yến

Trần Thị Ngọc Yến

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính
Ngày mở tài khoản: 10/04/2017
Chat ngay
329 lượt xem
Chuyên gia Bùi Tuyết

Bùi Tuyết

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Trưởng Khu Vực Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 03/10/2016
Chat ngay
541 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Mỹ Dung

Lê Thị Mỹ Dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: quản lý kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 19/08/2016
Chat ngay
295 lượt xem

9669