TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm sức khỏe

(2356)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia NGUYỄN ĐỨC HẢI

NGUYỄN ĐỨC HẢI

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 9 năm
Vị trí: Trưởng Phòng
Ngày mở tài khoản: 05/08/2020
Chat ngay
18 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Lâm Tới

Nguyễn Thị Lâm Tới

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 06/08/2020
Chat ngay
18 lượt xem
Chuyên gia NGUYEN TRUNG KIEN

NGUYEN TRUNG KIEN

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Quản lý Kinh doanh tiềm năng
Ngày mở tài khoản: 08/08/2020
Chat ngay
18 lượt xem
Chuyên gia ta thi thu anh

ta thi thu anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: truong kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 12/08/2020
Chat ngay
18 lượt xem
Chuyên gia Phúc Chế

Phúc Chế

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 13/08/2020
Chat ngay
18 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 14/08/2020
Chat ngay
18 lượt xem
Chuyên gia Tô Thị Minh

Tô Thị Minh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Sum
Ngày mở tài khoản: 16/08/2020
Chat ngay
18 lượt xem
Chuyên gia nguyễn ích lâm

nguyễn ích lâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Bắc Ninh
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm
Ngày mở tài khoản: 17/08/2020
Chat ngay
18 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Bắc Ninh
Kinh nghiệm:
Vị trí: Làm việc tại nhà
Ngày mở tài khoản: 18/08/2020
Chat ngay
18 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên hoạch định tài chính cấp cao
Ngày mở tài khoản: 18/08/2020
Chat ngay
18 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Oanh

Phạm Thị Oanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: FC
Ngày mở tài khoản: 18/08/2020
Chat ngay
19 lượt xem
Chuyên gia Lê Thanh Thủy

Lê Thanh Thủy

Tư vấn viên

Tổ chức: TC Advisors.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Quảng Ngãi
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 19/08/2020
Chat ngay
20 lượt xem
Chuyên gia Mai cong tinh

Mai cong tinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 19/08/2020
Chat ngay
19 lượt xem
Chuyên gia TRẦN TRỌNG MẪN

TRẦN TRỌNG MẪN

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: quản lý kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 19/08/2020
Chat ngay
19 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn thị hồng

Nguyễn thị hồng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 19/08/2020
Chat ngay
19 lượt xem
Chuyên gia Trần Công Lộc

Trần Công Lộc

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quản lý
Ngày mở tài khoản: 20/08/2020
Chat ngay
19 lượt xem
Chuyên gia Tuyết

Tuyết

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: 54a Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Nội
Ngày mở tài khoản: 24/08/2020
Chat ngay
19 lượt xem
Chuyên gia VO TUNG

VO TUNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Đồng Nai
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 26/08/2020
Chat ngay
19 lượt xem
Chuyên gia Bùi Thị Thu

Bùi Thị Thu

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác tại Nam Định
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 27/08/2020
Chat ngay
19 lượt xem
Chuyên gia Trương Mạnh Vũ

Trương Mạnh Vũ

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Bình Thuận
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/08/2020
Chat ngay
19 lượt xem

9669