TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm sức khỏe

(2357)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Mai Thu Hà

Mai Thu Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Cathay Life.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 31/10/2020
Chat ngay
Chuyên gia Châu Tấn Phát

Châu Tấn Phát

Tư vấn viên

Tổ chức: AIA Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: Relationship Manager
Ngày mở tài khoản: 03/11/2020
Chat ngay
1 lượt xem
Chuyên gia LƯƠNG HẠNH

LƯƠNG HẠNH

Tư vấn viên

Tổ chức: Prudential.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Long An
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 04/11/2020
Chat ngay
Chuyên gia Vũ Mỹ Linh

Vũ Mỹ Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Manulife Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 06/11/2020
Chat ngay
1 lượt xem
Chuyên gia PHẠM DIỆU

PHẠM DIỆU

Tư vấn viên

Tổ chức: Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm:
Vị trí: TVTC
Ngày mở tài khoản: 07/11/2020
Chat ngay
Tổ chức: AIA Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: AS
Ngày mở tài khoản: 09/11/2020
Chat ngay
Chuyên gia Nguyễn thùy linh

Nguyễn thùy linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Manulife Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: Nhân viên
Ngày mở tài khoản: 10/11/2020
Chat ngay
Tổ chức: Prudential.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên hoạch định tài chính
Ngày mở tài khoản: 10/11/2020
Chat ngay
Chuyên gia Ngô Tín

Ngô Tín

Tư vấn viên

Tổ chức: Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên hoạch định tài chính
Ngày mở tài khoản: 10/11/2020
Chat ngay
Chuyên gia Tôn Thất Nhật Huy

Tôn Thất Nhật Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Prudential.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Thừa Thiên Huế
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Huế
Ngày mở tài khoản: 10/11/2020
Chat ngay
Chuyên gia Bùi Thị Phúc

Bùi Thị Phúc

Tư vấn viên

Tổ chức: Manulife Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: đại lý
Ngày mở tài khoản: 12/11/2020
Chat ngay
Chuyên gia Nguyen Thanh Tung

Nguyen Thanh Tung

Tư vấn viên

Tổ chức: Prudential.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: PruPlanner
Ngày mở tài khoản: 12/11/2020
Chat ngay
Chuyên gia Võ thị nga

Võ thị nga

Tư vấn viên

Tổ chức: Phú Hưng Life.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Quản ly
Ngày mở tài khoản: 13/11/2020
Chat ngay
Chuyên gia PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Đại lý
Ngày mở tài khoản: 13/11/2020
Chat ngay
Chuyên gia Nguyễn Hiền

Nguyễn Hiền

Tư vấn viên

Tổ chức: Chubb Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Đại Diện Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 18/11/2020
Chat ngay
Chuyên gia Hồ Thanh Hùng

Hồ Thanh Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: AIG.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 9 năm
Vị trí: Sale
Ngày mở tài khoản: 19/11/2020
Chat ngay
Chuyên gia LÊ THANH XUM

LÊ THANH XUM

Tư vấn viên

Tổ chức: Dai-ichi Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: QUẢN LÝ KINH DOANH
Ngày mở tài khoản: 21/11/2020
Chat ngay
Chuyên gia Nguyễn Kim Ngọc

Nguyễn Kim Ngọc

Tư vấn viên

Tổ chức: Prudential.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 24/11/2020
Chat ngay
Chuyên gia Trịnh Xuân Nam

Trịnh Xuân Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: AIA Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 24/11/2020
Chat ngay
Chuyên gia Lê Tú Xuân

Lê Tú Xuân

Tư vấn viên

Tổ chức: AIA Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên hoạch định tài chính
Ngày mở tài khoản: 26/11/2020
Chat ngay