TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm sức khỏe

(2356)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Ngô Hồng Phong

Ngô Hồng Phong

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Trưởng phát triển kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 30/11/2016
Chat ngay
513 lượt xem
Chuyên gia Ngan Pham

Ngan Pham

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hải Dương
Kinh nghiệm: 13 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 01/12/2018
Chat ngay
43 lượt xem
Chuyên gia Lê Tuấn Anh

Lê Tuấn Anh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Bất động sản, Vàng và Ngoại tệ, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: RBO
Ngày mở tài khoản: 14/03/2019
Chat ngay
89 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Quốc Hữu

Nguyễn Quốc Hữu

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam..
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 16/09/2016
Chat ngay
614 lượt xem
Chuyên gia Quốc Thắng

Quốc Thắng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 9 năm
Vị trí: Chuyên viên huấn luyện và tư vấn
Ngày mở tài khoản: 08/06/2018
Chat ngay
93 lượt xem
Chuyên gia Trần Tùng Lâm

Trần Tùng Lâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 07/03/2020
Chat ngay
17 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Nghệ An
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên Hoạch định Tài chính
Ngày mở tài khoản: 16/07/2017
Chat ngay
173 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Khắc Quang

Nguyễn Khắc Quang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Nghệ An
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên Tư vấn Tài chính
Ngày mở tài khoản: 18/03/2020
Chat ngay
122 lượt xem
Chuyên gia Ngọc Bích

Ngọc Bích

Tư vấn viên

Tổ chức: Công Ty Cổ Phần Bảo hiểm Phú Hưng.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bất động sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Quảng Bình
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 04/05/2016
Chat ngay
319 lượt xem
Chuyên gia Vũ Thị Lan

Vũ Thị Lan

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại Thái Bình
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh thái bình
Ngày mở tài khoản: 07/10/2017
Chat ngay
136 lượt xem
Chuyên gia Tạ Thị Thu Hằng

Tạ Thị Thu Hằng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 03/01/2019
Chat ngay
49 lượt xem
Chuyên gia Thanh Pham

Thanh Pham

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 05/12/2019
Chat ngay
19 lượt xem
Chuyên gia Lê Chí Hưởng

Lê Chí Hưởng

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Bến Tre
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn
Ngày mở tài khoản: 08/09/2020
Chat ngay
39 lượt xem
Chuyên gia Lê Hùng Cường

Lê Hùng Cường

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Nam Định
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Sale
Ngày mở tài khoản: 19/04/2018
Chat ngay
112 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Hoàng

Nguyễn Tiến Hoàng

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân
Ngày mở tài khoản: 13/11/2014
Chat ngay
2505 lượt xem
Chuyên gia Trần Văn Thành

Trần Văn Thành

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: TVBH
Ngày mở tài khoản: 28/11/2014
Chat ngay
2290 lượt xem
Chuyên gia Huynh Long Hai

Huynh Long Hai

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Quản lý kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 26/11/2014
Chat ngay
1909 lượt xem
Chuyên gia Phan Thị Diệu

Phan Thị Diệu

Tư vấn viên

Tổ chức: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 03/07/2015
Chat ngay
1120 lượt xem
Chuyên gia Lê Văn Linh

Lê Văn Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Vĩnh Phúc
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn bảo hiểm nhân thọ
Ngày mở tài khoản: 30/09/2015
Chat ngay
707 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Đình

Hoàng Đình

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo Việt Tokio Marine .
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn khách hàng
Ngày mở tài khoản: 15/05/2016
Chat ngay
687 lượt xem