TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm sức khỏe

(2356)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Bùi Quốc Tuấn

Bùi Quốc Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 17/08/2018
Chat ngay
126 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Vũ

Nguyễn Ngọc Vũ

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 11/11/2018
Chat ngay
157 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bất động sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Bắc Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Công ty BHNT Dai-ichi Life
Ngày mở tài khoản: 18/11/2018
Chat ngay
102 lượt xem
Chuyên gia Dương Thanh Hiền

Dương Thanh Hiền

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 26/11/2018
Chat ngay
25 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thuỷ

Nguyễn Thị Thuỷ

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Giang
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 01/12/2018
Chat ngay
95 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Giám đốc kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 03/12/2018
Chat ngay
28 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thu Anh

Nguyễn Thị Thu Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 19 năm
Vị trí: BM
Ngày mở tài khoản: 25/12/2018
Chat ngay
84 lượt xem
Chuyên gia PHAM THU TRANG

PHAM THU TRANG

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 10/01/2019
Chat ngay
77 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn thị diễm ly

Nguyễn thị diễm ly

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Bắc Ninh
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Văn phòng manulife băc ninh
Ngày mở tài khoản: 21/02/2019
Chat ngay
76 lượt xem
Chuyên gia Bùi Xuân Thắm

Bùi Xuân Thắm

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Tư Vấn Tài Chính
Ngày mở tài khoản: 25/02/2019
Chat ngay
88 lượt xem
Chuyên gia Hồng Nguyễn

Hồng Nguyễn

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Bình Phước
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh cấp cao
Ngày mở tài khoản: 07/04/2019
Chat ngay
22 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Huy Hoàng

Đỗ Huy Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: QUẢN LÝ CẤP CAO ( SUM)
Ngày mở tài khoản: 18/04/2019
Chat ngay
35 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Minh Châu

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: AIA Exchange
Ngày mở tài khoản: 27/05/2019
Chat ngay
48 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Thị Thu Thủy

Đỗ Thị Thu Thủy

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Quản Lý Chuyên Viên Tư Vấn
Ngày mở tài khoản: 31/05/2019
Chat ngay
60 lượt xem
Chuyên gia Thu Vũ

Thu Vũ

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Exchange Planner
Ngày mở tài khoản: 03/07/2019
Chat ngay
28 lượt xem
Chuyên gia Lâm Hồng

Lâm Hồng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 21/07/2019
Chat ngay
38 lượt xem
Chuyên gia Phạm Vũ Trường

Phạm Vũ Trường

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 22/07/2019
Chat ngay
28 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Thị Minh Thi

Huỳnh Thị Minh Thi

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 26/07/2019
Chat ngay
43 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Tây Ninh
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 30/07/2019
Chat ngay
24 lượt xem
Chuyên gia Võ Thị Diễm My

Võ Thị Diễm My

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quản lý
Ngày mở tài khoản: 07/08/2019
Chat ngay
51 lượt xem