TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm sức khỏe

(2386)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Phan Văn Tiến

Phan Văn Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn viên tài chính
Ngày mở tài khoản: 20/02/2017
Chat ngay
228 lượt xem
Chuyên gia Pham Thi Mo

Pham Thi Mo

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhan vien tu van
Ngày mở tài khoản: 26/12/2016
Chat ngay
265 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Đức Dũng

Đỗ Đức Dũng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 24/12/2016
Chat ngay
247 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Thị Mỹ Xuyên

Trịnh Thị Mỹ Xuyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng phòng
Ngày mở tài khoản: 07/12/2016
Chat ngay
460 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Thị Ái Lâm

Hoàng Thị Ái Lâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: UM
Ngày mở tài khoản: 16/09/2016
Chat ngay
288 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Hải Dương

Trần Thị Hải Dương

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Quản lý kinh doanh cấp cao
Ngày mở tài khoản: 18/05/2016
Chat ngay
539 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thành Khoa

Phạm Thành Khoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 13/07/2015
Chat ngay
672 lượt xem
Chuyên gia Dư Diệu Huyền

Dư Diệu Huyền

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân Viên
Ngày mở tài khoản: 30/05/2017
Chat ngay
147 lượt xem
Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Nhân viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 07/11/2016
Chat ngay
518 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thái Bình

Nguyễn Thái Bình

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng nhóm Kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 20/09/2016
Chat ngay
350 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Quân

Nguyễn Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 28/10/2016
Chat ngay
354 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Thị Thúy Hồng

Trịnh Thị Thúy Hồng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh cấp cao
Ngày mở tài khoản: 23/07/2018
Chat ngay
202 lượt xem
Chuyên gia Đào Thị Linh

Đào Thị Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 24/02/2018
Chat ngay
136 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trường Giang

Nguyễn Trường Giang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 04/01/2018
Chat ngay
167 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Thị Thanh Huyền

Trịnh Thị Thanh Huyền

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Bắc Ninh
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 22/07/2016
Chat ngay
133 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trọng Đạt

Nguyễn Trọng Đạt

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tvv
Ngày mở tài khoản: 17/03/2017
Chat ngay
204 lượt xem
Chuyên gia lại cẩm anh

lại cẩm anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm du lịch tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 05/04/2018
Chat ngay
123 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Khắc Thắng

Trịnh Khắc Thắng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Quản lý
Ngày mở tài khoản: 17/07/2016
Chat ngay
348 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Việt Tùng

Hoàng Việt Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên hoạch định tài chính
Ngày mở tài khoản: 19/05/2020
Chat ngay
28 lượt xem
Chuyên gia Kỷ hiểu nguyệt

Kỷ hiểu nguyệt

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn - Quản lý tiềm năng
Ngày mở tài khoản: 31/12/2019
Chat ngay
67 lượt xem