TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tư vấn viên bảo hiểm sức khỏe

(2342)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Khánh Phát

Nguyễn Khánh Phát

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Manager
Ngày mở tài khoản: 23/08/2017
Chat ngay
95 lượt xem
Chuyên gia Bùi Sơn Tùng

Bùi Sơn Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Đại Lý Bảo Hiểm
Ngày mở tài khoản: 16/07/2017
Chat ngay
171 lượt xem
Chuyên gia  Nguyễn Tuấn Việt

Nguyễn Tuấn Việt

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 18/05/2016
Chat ngay
249 lượt xem
Chuyên gia Ngô Quang Anh

Ngô Quang Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quản lý kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 27/12/2015
Chat ngay
539 lượt xem
Chuyên gia Lâm Ngọc Duyên

Lâm Ngọc Duyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Relationship Manager
Ngày mở tài khoản: 25/12/2015
Chat ngay
737 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hồng Đăng

Nguyễn Hồng Đăng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 17/04/2017
Chat ngay
825 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN VĂN ĐÔNG

NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Agency supervisor
Ngày mở tài khoản: 03/05/2017
Chat ngay
174 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hữu Khương

Nguyễn Hữu Khương

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Bắc Ninh
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: GIÁM SÁT KINH DOANH
Ngày mở tài khoản: 14/03/2017
Chat ngay
209 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Hữu Đức

Huỳnh Hữu Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Life Planer
Ngày mở tài khoản: 08/08/2017
Chat ngay
132 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Ánh Hồng

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Bình Phước
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng Phòng Kinh Doanh Cấp Cao
Ngày mở tài khoản: 23/07/2017
Chat ngay
149 lượt xem
Chuyên gia Đàm Thị Vân Trang

Đàm Thị Vân Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: đại lý bảo hiểm
Ngày mở tài khoản: 11/07/2017
Chat ngay
154 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Huề

Nguyễn Thị Huề

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quản lí kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 04/07/2017
Chat ngay
156 lượt xem
Chuyên gia Phạm Anh Kiên

Phạm Anh Kiên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Ngày mở tài khoản: 05/06/2017
Chat ngay
173 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN THÙY DƯƠNG

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: 1A Phạm Ngọc Thạch
Ngày mở tài khoản: 28/04/2017
Chat ngay
172 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Ánh

Nguyễn Ngọc Ánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 20/04/2017
Chat ngay
163 lượt xem
Chuyên gia Trương Thị Quỳnh Hoa

Trương Thị Quỳnh Hoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Quảng Trị
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Đại lý
Ngày mở tài khoản: 14/04/2017
Chat ngay
162 lượt xem
Chuyên gia Lê Văn Trên

Lê Văn Trên

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày mở tài khoản: 26/03/2017
Chat ngay
231 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Hồng Hiếu

Trần Thị Hồng Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: tư vấn tài chính cá nhân và gia đình
Ngày mở tài khoản: 04/03/2017
Chat ngay
259 lượt xem
Chuyên gia Ngọc Loan

Ngọc Loan

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 22/02/2017
Chat ngay
219 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Chánh Tính

Nguyễn Chánh Tính

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 22/02/2017
Chat ngay
190 lượt xem

9669