TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card)

(8180)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Ngoc Linh

Ngoc Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: tu van tai chinh ca nhan
Ngày mở tài khoản: 18/12/2014
Chat ngay
574 lượt xem
Chuyên gia Thu

Thu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 17/12/2014
Chat ngay
582 lượt xem
Chuyên gia Bùi Hữu Tài

Bùi Hữu Tài

Tư vấn viên

Tổ chức: .
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Tiền Giang
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 17/12/2014
Chat ngay
427 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hảo

Nguyễn Thị Hảo

Tư vấn viên

Tổ chức: .
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 16/12/2014
Chat ngay
285 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Thúy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 16/12/2014
Chat ngay
626 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Phương Đạt

Hoàng Phương Đạt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: DSE level1
Ngày mở tài khoản: 16/12/2014
Chat ngay
1706 lượt xem
Chuyên gia nguyenthanhhoang

nguyenthanhhoang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: nhon hoa
Ngày mở tài khoản: 11/12/2014
Chat ngay
1117 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tấn Nhớ

Nguyễn Tấn Nhớ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Đà Nẵng
Ngày mở tài khoản: 10/12/2014
Chat ngay
1474 lượt xem
Chuyên gia Điền Hiền Trung

Điền Hiền Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: RM2
Ngày mở tài khoản: 09/12/2014
Chat ngay
786 lượt xem
Chuyên gia Đoàn Dung

Đoàn Dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 09/12/2014
Chat ngay
997 lượt xem
Chuyên gia Đoàn Xuân Hội

Đoàn Xuân Hội

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: AO
Ngày mở tài khoản: 09/12/2014
Chat ngay
986 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Bảo Ngọc

Nguyễn Bảo Ngọc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 08/12/2014
Chat ngay
913 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Tiến Thủy

Đỗ Tiến Thủy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 08/12/2014
Chat ngay
914 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Nhựt Vương

Nguyễn Nhựt Vương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/12/2014
Chat ngay
850 lượt xem
Chuyên gia Anh Tuấn

Anh Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/12/2014
Chat ngay
735 lượt xem
Chuyên gia Hồ Xuân Hưng

Hồ Xuân Hưng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 06/12/2014
Chat ngay
752 lượt xem
Chuyên gia Võ Thúy Vân

Võ Thúy Vân

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 06/12/2014
Chat ngay
804 lượt xem
Chuyên gia Ngô Thanh Bình

Ngô Thanh Bình

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hưng Yên
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/12/2014
Chat ngay
638 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Hồng Vân

Hoàng Hồng Vân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hưng Yên
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/12/2014
Chat ngay
714 lượt xem
Chuyên gia Từ Thị Diễm Trang

Từ Thị Diễm Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại An Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 06/12/2014
Chat ngay
629 lượt xem

9669