TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card)

(8187)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Võ Thúy Vân

Võ Thúy Vân

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 06/12/2014
Chat ngay
806 lượt xem
Chuyên gia Ngô Thanh Bình

Ngô Thanh Bình

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hưng Yên
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/12/2014
Chat ngay
639 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Hồng Vân

Hoàng Hồng Vân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hưng Yên
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/12/2014
Chat ngay
716 lượt xem
Chuyên gia Từ Thị Diễm Trang

Từ Thị Diễm Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại An Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 06/12/2014
Chat ngay
632 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Thuý Hằng

Lê Thị Thuý Hằng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại An Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên giao dịch tín dụng
Ngày mở tài khoản: 06/12/2014
Chat ngay
680 lượt xem
Chuyên gia Tô Thanh Hùng

Tô Thanh Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại An Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/12/2014
Chat ngay
673 lượt xem
Chuyên gia Võ Hồng Sang

Võ Hồng Sang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại An Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/12/2014
Chat ngay
678 lượt xem
Chuyên gia Cao Thị Kim Hằng

Cao Thị Kim Hằng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại An Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/12/2014
Chat ngay
719 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Trọng Nghiêm

Hoàng Trọng Nghiêm

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 05/12/2014
Chat ngay
2787 lượt xem
Chuyên gia ĐẶNG HOÀNG NINH

ĐẶNG HOÀNG NINH

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
Ngày mở tài khoản: 05/12/2014
Chat ngay
770 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Hồng Vâng

Lê Thị Hồng Vâng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 05/12/2014
Chat ngay
669 lượt xem
Chuyên gia Bùi Thảo Nguyên

Bùi Thảo Nguyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 05/12/2014
Chat ngay
679 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 05/12/2014
Chat ngay
638 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Phương Thảo

Huỳnh Phương Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 05/12/2014
Chat ngay
687 lượt xem
Chuyên gia Dương Thiên Văn

Dương Thiên Văn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 05/12/2014
Chat ngay
699 lượt xem
Chuyên gia Dương Sĩ Tân

Dương Sĩ Tân

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 05/12/2014
Chat ngay
726 lượt xem
Chuyên gia Kiều Đức Liên

Kiều Đức Liên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV.QHKH Doanh nghiệp/Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 05/12/2014
Chat ngay
1119 lượt xem
Chuyên gia oanh

oanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 04/12/2014
Chat ngay
631 lượt xem
Chuyên gia Mai Duy Thanh

Mai Duy Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 04/12/2014
Chat ngay
664 lượt xem
Chuyên gia Hồ Minh Điền

Hồ Minh Điền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 04/12/2014
Chat ngay
696 lượt xem