TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp

(7377)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Trầm Minh Phúc

Trầm Minh Phúc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 14/03/2016
Chat ngay
887 lượt xem
Chuyên gia Lê Đức Quang

Lê Đức Quang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Quảng Nam
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 07/09/2017
Chat ngay
151 lượt xem
Chuyên gia Thạch Minh Trang

Thạch Minh Trang

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Truong nhom khach hang tai chinh ca nhan
Ngày mở tài khoản: 10/03/2016
Chat ngay
1198 lượt xem
Chuyên gia Đặng Hữu Hòa

Đặng Hữu Hòa

4

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Kiên Long.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 18/03/2016
Chat ngay
1605 lượt xem
Chuyên gia Đinh Quang Minh

Đinh Quang Minh

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Chuyên viên II bán sản phẩm cho vay
Ngày mở tài khoản: 14/04/2016
Chat ngay
580 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Tuân

Nguyễn Minh Tuân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng phòng tín dụng
Ngày mở tài khoản: 29/09/2016
Chat ngay
316 lượt xem
Chuyên gia Thu Hà

Thu Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 30/10/2019
Chat ngay
88 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Yến

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Nhân viên Tư vấn Tài chính Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 30/06/2015
Chat ngay
1319 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Anh Thư

Nguyễn Thị Anh Thư

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư Vấn Viên
Ngày mở tài khoản: 03/07/2017
Chat ngay
201 lượt xem
Chuyên gia Thiên Tú

Thiên Tú

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 21/06/2015
Chat ngay
1427 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Ngọc Đình

Đỗ Ngọc Đình

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 16/05/2019
Chat ngay
51 lượt xem
Chuyên gia Phan Thanh Hoàn

Phan Thanh Hoàn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Team leader
Ngày mở tài khoản: 19/04/2017
Chat ngay
246 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 10/04/2015
Chat ngay
1017 lượt xem
Chuyên gia Lê Phượng

Lê Phượng

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phương Đông.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 03/01/2017
Chat ngay
406 lượt xem
Chuyên gia Đặng Lan Phương

Đặng Lan Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ cá nhân
Ngày mở tài khoản: 25/04/2015
Chat ngay
1217 lượt xem
Chuyên gia Mr Nguyên

Mr Nguyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 04/04/2017
Chat ngay
381 lượt xem
Chuyên gia Phan Thanh Hải

Phan Thanh Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 06/11/2015
Chat ngay
1154 lượt xem
Chuyên gia Vu Thi Hien (k.khcn-hpg)

Vu Thi Hien (k.khcn-hpg)

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 21/08/2018
Chat ngay
52 lượt xem
Chuyên gia LÊ HOÀNG THẮNG

LÊ HOÀNG THẮNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 03/09/2020
Chat ngay
20 lượt xem
Chuyên gia Lê Quốc Việt

Lê Quốc Việt

Tư vấn viên

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: sale
Ngày mở tài khoản: 02/02/2018
Chat ngay
28 lượt xem

9669