TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên gia tư vấn tài chính ngân hàng và bảo hiểm

(3296)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Đỗ Phú Duy

Đỗ Phú Duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: quản lý khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 12/07/2016
Chat ngay
264 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Huỳnh Bích Ngọc

Đỗ Huỳnh Bích Ngọc

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 18/05/2016
Chat ngay
831 lượt xem
Chuyên gia Nguyên Kha

Nguyên Kha

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: PFC
Ngày mở tài khoản: 02/11/2015
Chat ngay
944 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Hoàng Quốc Tuấn

Đỗ Hoàng Quốc Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 26/10/2015
Chat ngay
1662 lượt xem
Chuyên gia Bùi Anh Tuấn

Bùi Anh Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 22/02/2016
Chat ngay
716 lượt xem
Chuyên gia Vũ Hải Vân

Vũ Hải Vân

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 07/10/2015
Chat ngay
650 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Công Đức

Nguyễn Công Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Cán bộ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 28/07/2015
Chat ngay
933 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Cán Bộ QHKH
Ngày mở tài khoản: 01/09/2018
Chat ngay
122 lượt xem
Chuyên gia Lương Ngọc Nhật Hà

Lương Ngọc Nhật Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn - khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 30/08/2017
Chat ngay
150 lượt xem
Chuyên gia Cao Hải Yến

Cao Hải Yến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 22/08/2017
Chat ngay
225 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Đạo

Nguyễn Văn Đạo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên
Ngày mở tài khoản: 10/07/2017
Chat ngay
138 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thái Định

Nguyễn Thái Định

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CVQHKH
Ngày mở tài khoản: 22/06/2017
Chat ngay
152 lượt xem
Chuyên gia Lê Phương Thức

Lê Phương Thức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 21/06/2017
Chat ngay
148 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Minh Tiến

Hoàng Minh Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 14/06/2017
Chat ngay
196 lượt xem
Chuyên gia Vân Anh

Vân Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 29/05/2017
Chat ngay
158 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn khánh chi

Nguyễn khánh chi

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKHCN
Ngày mở tài khoản: 11/04/2017
Chat ngay
164 lượt xem
Chuyên gia Trần Văn Đức

Trần Văn Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Quảng Ninh
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 05/04/2017
Chat ngay
191 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Ngọc Dung

Lê Thị Ngọc Dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 22/03/2017
Chat ngay
274 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Thu Nga

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Kiểm soát viên
Ngày mở tài khoản: 15/03/2017
Chat ngay
285 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Bích Ngọc

Nguyễn Bích Ngọc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 13/03/2017
Chat ngay
260 lượt xem