TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên gia tư vấn tài chính ngân hàng và bảo hiểm

(3294)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Hồ Hoàn Hảo

Hồ Hoàn Hảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 18/05/2015
Chat ngay
2026 lượt xem
Chuyên gia Dư Sang

Dư Sang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm ôtô, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 07/08/2015
Chat ngay
620 lượt xem
Chuyên gia Lê Thị Bích Hằng

Lê Thị Bích Hằng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Phó phòng Khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 22/10/2015
Chat ngay
602 lượt xem
Chuyên gia Ngô Hoàng Hồng

Ngô Hoàng Hồng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CVQHKH
Ngày mở tài khoản: 04/11/2016
Chat ngay
427 lượt xem
Chuyên gia Trần Nguyễn Quang Minh

Trần Nguyễn Quang Minh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Khánh Hòa
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 03/01/2017
Chat ngay
358 lượt xem
Chuyên gia Dương Hồng Phong

Dương Hồng Phong

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hải Dương
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 23/03/2017
Chat ngay
291 lượt xem
Chuyên gia TỐNG CÔNG DŨNG

TỐNG CÔNG DŨNG

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 04/07/2017
Chat ngay
306 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT
Ngày mở tài khoản: 04/10/2017
Chat ngay
173 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn đức trung

Nguyễn đức trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hưng Yên
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 14/08/2018
Chat ngay
118 lượt xem
Chuyên gia Lê Đình Hải

Lê Đình Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 15/01/2019
Chat ngay
88 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 20/12/2017
Chat ngay
135 lượt xem
Chuyên gia Trần Việt

Trần Việt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đăk Lăk
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 01/08/2016
Chat ngay
362 lượt xem
Chuyên gia Chiến Vietinbank

Chiến Vietinbank

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 03/08/2016
Chat ngay
291 lượt xem
Chuyên gia Vũ Hoài Nam

Vũ Hoài Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 14/10/2017
Chat ngay
170 lượt xem
Chuyên gia Ngô Minh Tuấn

Ngô Minh Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 06/08/2018
Chat ngay
120 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Lê Thành Vũ

Nguyễn Lê Thành Vũ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 18/09/2018
Chat ngay
108 lượt xem
Chuyên gia Nguyen Thy Tho

Nguyen Thy Tho

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 09/10/2018
Chat ngay
119 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Đình Nam

Hoàng Đình Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hải Dương
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CV Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 11/02/2019
Chat ngay
89 lượt xem
Chuyên gia Quản Trọng Thành

Quản Trọng Thành

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản, Trái phiếu, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 04/04/2019
Chat ngay
115 lượt xem
Chuyên gia Trần Thành Phát

Trần Thành Phát

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tín Dụng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 13/05/2019
Chat ngay
58 lượt xem

9669