TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card) MSB

(483)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc

2

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 10/03/2017
Chat ngay
1155 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: tvv
Ngày mở tài khoản: 06/06/2016
Chat ngay
1580 lượt xem
Chuyên gia Thái Dương

Thái Dương

3

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: tvv
Ngày mở tài khoản: 30/06/2016
Chat ngay
1494 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Khang

Nguyễn Khang

4

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 05/06/2017
Chat ngay
482 lượt xem
Chuyên gia Phạm Dương

Phạm Dương

3

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: tvv
Ngày mở tài khoản: 22/08/2016
Chat ngay
1031 lượt xem
Chuyên gia Bảo Ngọc

Bảo Ngọc

4

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: tvv
Ngày mở tài khoản: 03/10/2016
Chat ngay
682 lượt xem
Chuyên gia Lý Hà

Lý Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: RM2
Ngày mở tài khoản: 26/01/2016
Chat ngay
816 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn minh hiền

Nguyễn minh hiền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: tvv
Ngày mở tài khoản: 16/12/2016
Chat ngay
371 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Huy Quân

Nguyễn Huy Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 09/06/2016
Chat ngay
152 lượt xem
Chuyên gia Trương Thế Sơn

Trương Thế Sơn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: RM
Ngày mở tài khoản: 21/03/2019
Chat ngay
162 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Toàn

Nguyễn Thanh Toàn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 13/09/2016
Chat ngay
141 lượt xem
Chuyên gia Văn Thạnh

Văn Thạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên phát triển khách hàng
Ngày mở tài khoản: 11/05/2018
Chat ngay
152 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Diệu Linh

Nguyễn Diệu Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: telesale
Ngày mở tài khoản: 12/06/2017
Chat ngay
216 lượt xem
Chuyên gia Phùng Đức Mạnh

Phùng Đức Mạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 15/09/2015
Chat ngay
800 lượt xem
Chuyên gia Trần Anh Đào

Trần Anh Đào

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 23/10/2016
Chat ngay
343 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Chí

Nguyễn Chí

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 08/09/2015
Chat ngay
671 lượt xem
Chuyên gia Minh Vân

Minh Vân

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 03/02/2017
Chat ngay
368 lượt xem
Chuyên gia Lê Quốc Hải

Lê Quốc Hải

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 27/01/2016
Chat ngay
786 lượt xem
Chuyên gia Vuong My yến

Vuong My yến

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: tvv
Ngày mở tài khoản: 13/10/2016
Chat ngay
606 lượt xem
Chuyên gia ĐẠI TRUNG

ĐẠI TRUNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: tvv
Ngày mở tài khoản: 25/04/2016
Chat ngay
497 lượt xem