TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card) Vietcombank

(273)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Bùi Đức Anh

Bùi Đức Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: quan hệ kh
Ngày mở tài khoản: 12/11/2016
Chat ngay
155 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư Vấn Viên
Ngày mở tài khoản: 22/03/2018
Chat ngay
422 lượt xem
Chuyên gia Tạ Đức Huân

Tạ Đức Huân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng ( RM)
Ngày mở tài khoản: 31/07/2018
Chat ngay
277 lượt xem
Chuyên gia Trần Minh Đức

Trần Minh Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng Phòng
Ngày mở tài khoản: 03/05/2020
Chat ngay
100 lượt xem
Chuyên gia ĐẶNG THỊ VINH

ĐẶNG THỊ VINH

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 09/04/2021
Chat ngay
16 lượt xem
Chuyên gia Võ Thị Thủy

Võ Thị Thủy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 24/06/2015
Chat ngay
834 lượt xem
Chuyên gia Mr  Anh

Mr Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: .
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Sale
Ngày mở tài khoản: 13/07/2021
Chat ngay
9 lượt xem
Chuyên gia Nguyen anh tuan

Nguyen anh tuan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản, Chứng khoán, Vàng và Ngoại tệ, Trái phiếu tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Ha noi
Ngày mở tài khoản: 16/08/2017
Chat ngay
409 lượt xem
Chuyên gia nguyen truong giang

nguyen truong giang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Đồng Tháp
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: vung tau
Ngày mở tài khoản: 31/03/2015
Chat ngay
1608 lượt xem
Chuyên gia Đặng Lê Huân

Đặng Lê Huân

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: phòng khách hàng thể nhân
Ngày mở tài khoản: 14/04/2015
Chat ngay
1520 lượt xem
Chuyên gia Vu Manh Hung

Vu Manh Hung

5

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 15/04/2015
Chat ngay
2021 lượt xem
Chuyên gia Đàm quang hà

Đàm quang hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Quảng Ninh
Kinh nghiệm: 12 năm
Vị trí: học sinh
Ngày mở tài khoản: 11/05/2015
Chat ngay
3496 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Dương

Trần Thị Dương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Nhân Viên
Ngày mở tài khoản: 09/12/2015
Chat ngay
648 lượt xem
Chuyên gia Lê Nguyễn Minh Quân

Lê Nguyễn Minh Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Cán bộ khách hàng thể nhân
Ngày mở tài khoản: 03/02/2016
Chat ngay
621 lượt xem
Chuyên gia Phạm Nhật Phương

Phạm Nhật Phương

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 12 năm
Vị trí: KHBL
Ngày mở tài khoản: 22/02/2016
Chat ngay
728 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 20 năm
Vị trí: Nhan vien
Ngày mở tài khoản: 23/02/2016
Chat ngay
1113 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Phương Nam

Nguyễn Phương Nam

5

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: ---
Vị trí: robenlido
Ngày mở tài khoản: 09/03/2016
Chat ngay
941 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Thanh Huyền

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 05/04/2016
Chat ngay
926 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thái Hoàng

Phạm Thái Hoàng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 06/04/2016
Chat ngay
793 lượt xem
Chuyên gia đoàn thị sơn

đoàn thị sơn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: công ty tnhh tm và dịch thuật vietsky
Ngày mở tài khoản: 29/12/2016
Chat ngay
72 lượt xem