TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card) Vietinbank

(210)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Phạm Minh Trí

Phạm Minh Trí

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 04/06/2017
Chat ngay
1056 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Duy Khê

Nguyễn Duy Khê

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 27/02/2017
Chat ngay
1148 lượt xem
Chuyên gia Đoàn Việt Hùng

Đoàn Việt Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Cán bộ thẩm định
Ngày mở tài khoản: 23/07/2017
Chat ngay
684 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN VIẾT SƠN

NGUYỄN VIẾT SƠN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ Quan Hệ Khách Hàng - PGD TRÀNG AN
Ngày mở tài khoản: 09/05/2017
Chat ngay
607 lượt xem
Chuyên gia Thái Đức Tín

Thái Đức Tín

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Khách hàng Bán Lẻ
Ngày mở tài khoản: 07/07/2020
Chat ngay
239 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CB QHKH
Ngày mở tài khoản: 13/05/2017
Chat ngay
490 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Bảo Hoàng

Nguyễn Bảo Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Cán Bộ Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 26/01/2016
Chat ngay
251 lượt xem
Chuyên gia Lê Thành Long

Lê Thành Long

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Vĩnh Phúc
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Cán bộ Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 15/02/2017
Chat ngay
513 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Việt Anh

Đỗ Việt Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Lâm Đồng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn tài chính
Ngày mở tài khoản: 27/12/2014
Chat ngay
1666 lượt xem
Chuyên gia Hồ Đình Quý

Hồ Đình Quý

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Bình Định
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ QHKH
Ngày mở tài khoản: 23/05/2016
Chat ngay
479 lượt xem
Chuyên gia Lê Ngọc Phương Thảo

Lê Ngọc Phương Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Vay mua ô tô, Vay mua nhà, Thẻ ghi nợ, Vay tiền mặt, Vay kinh doanh, Vay du học tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: Cán bộ QHKH
Ngày mở tài khoản: 02/12/2021
Chat ngay
62 lượt xem
Chuyên gia Huỳnh Nhật Phú

Huỳnh Nhật Phú

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại Phú Yên
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 17/10/2015
Chat ngay
933 lượt xem
Chuyên gia PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Quản lý Khách hàng bán lẻ
Ngày mở tài khoản: 27/04/2017
Chat ngay
484 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trường Huy

Nguyễn Trường Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 25/11/2014
Chat ngay
1624 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Mạnh Cường

Hoàng Mạnh Cường

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng PGD
Ngày mở tài khoản: 03/04/2015
Chat ngay
1038 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Chuyên viên bán lẻ
Ngày mở tài khoản: 09/07/2015
Chat ngay
917 lượt xem
Chuyên gia Phùng Thị Thanh Hương

Phùng Thị Thanh Hương

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Cán bộ QHKH
Ngày mở tài khoản: 03/08/2015
Chat ngay
1286 lượt xem
Chuyên gia Phùng Thị Dung

Phùng Thị Dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 12/08/2015
Chat ngay
979 lượt xem
Chuyên gia Vietin Aviva

Vietin Aviva

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 09/09/2015
Chat ngay
962 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng bán lẻ
Ngày mở tài khoản: 08/10/2015
Chat ngay
918 lượt xem