TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp Viet Capital Bank

(45)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Tuấn Anh

Tuấn Anh

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 05/08/2018
Chat ngay
426 lượt xem
Chuyên gia Vũ Thanh Tân

Vũ Thanh Tân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Quảng Ninh
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 10/04/2017
Chat ngay
372 lượt xem
Chuyên gia Lê Việt Hải

Lê Việt Hải

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Phòng Tín dụng
Ngày mở tài khoản: 18/02/2016
Chat ngay
925 lượt xem
Chuyên gia Trần Xuân Hòa

Trần Xuân Hòa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 05/05/2015
Chat ngay
1878 lượt xem
Chuyên gia HOÀNG THỊ THANH LOAN

HOÀNG THỊ THANH LOAN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 27/08/2020
Chat ngay
45 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH CN
Ngày mở tài khoản: 29/12/2014
Chat ngay
2112 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Lan Phương

Nguyễn Lan Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 30/12/2014
Chat ngay
1066 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Văn Lâm

Trịnh Văn Lâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CV.QHKH
Ngày mở tài khoản: 21/05/2015
Chat ngay
5718 lượt xem
Chuyên gia Trịnh Tùng Lâm

Trịnh Tùng Lâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CV.QHKH
Ngày mở tài khoản: 26/05/2015
Chat ngay
1232 lượt xem
Chuyên gia lê thị Thơm

lê thị Thơm

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng Phòng Kinh Doanh Cấp Cao
Ngày mở tài khoản: 01/06/2015
Chat ngay
1573 lượt xem
Chuyên gia Ngô Đức Hiếu

Ngô Đức Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 10/08/2015
Chat ngay
947 lượt xem
Chuyên gia Trần Quang Nam Tiến

Trần Quang Nam Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Khách Hàng Cá Nhân, SME
Ngày mở tài khoản: 04/12/2015
Chat ngay
487 lượt xem
Chuyên gia phạm nguyên

phạm nguyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Quảng Ninh
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên QHKH
Ngày mở tài khoản: 20/04/2017
Chat ngay
244 lượt xem
Chuyên gia mai thanh truong

mai thanh truong

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Tiền Giang
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: tp Mỹ Tho
Ngày mở tài khoản: 03/05/2017
Chat ngay
232 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Cường

Nguyễn Cường

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 09/08/2017
Chat ngay
206 lượt xem
Chuyên gia Linh Hoàng

Linh Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 01/04/2016
Chat ngay
618 lượt xem
Chuyên gia Phạm Phương Lâm

Phạm Phương Lâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CTV QHKH
Ngày mở tài khoản: 22/06/2015
Chat ngay
849 lượt xem
Chuyên gia Trần Hữu Dũng

Trần Hữu Dũng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 19/01/2016
Chat ngay
568 lượt xem
Chuyên gia Vũ Minh Quân

Vũ Minh Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: QHKH
Ngày mở tài khoản: 11/03/2016
Chat ngay
339 lượt xem
Chuyên gia Đinh Trần Nam Tuấn

Đinh Trần Nam Tuấn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bản Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Chuyên viên cao cấp KHCN
Ngày mở tài khoản: 27/05/2016
Chat ngay
318 lượt xem