TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp VietABank

(58)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Lê Hoàng Chương Quốc

Lê Hoàng Chương Quốc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 11 năm
Vị trí: Chuyen viên cao cấp QHKH
Ngày mở tài khoản: 25/04/2015
Chat ngay
1387 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Khoa

Nguyễn Khoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 01/10/2015
Chat ngay
1151 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Kỳ Duyên

Nguyễn Kỳ Duyên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 09/10/2018
Chat ngay
226 lượt xem
Chuyên gia Lê Xuân Tiến

Lê Xuân Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Trưởng nhóm bán hàng
Ngày mở tài khoản: 27/08/2014
Chat ngay
1772 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thanh Tùng

Phạm Thanh Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 20/01/2015
Chat ngay
1152 lượt xem
Chuyên gia Phạm Ngọc Quang

Phạm Ngọc Quang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 09/02/2015
Chat ngay
4514 lượt xem
Chuyên gia Trương Quốc Đại

Trương Quốc Đại

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 19/03/2015
Chat ngay
1591 lượt xem
Chuyên gia Phạm Vũ Lâm

Phạm Vũ Lâm

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: CV QHKH
Ngày mở tài khoản: 13/04/2015
Chat ngay
1165 lượt xem
Chuyên gia Đinh Kim Quốc

Đinh Kim Quốc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ KH khối KHCN
Ngày mở tài khoản: 13/04/2015
Chat ngay
1022 lượt xem
Chuyên gia Võ Danh Long

Võ Danh Long

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 24/04/2015
Chat ngay
1508 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Như Anh

Nguyễn Thị Như Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 04/05/2015
Chat ngay
1308 lượt xem
Chuyên gia Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 06/05/2015
Chat ngay
1780 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Minh Anh

Nguyễn Minh Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 08/05/2015
Chat ngay
1240 lượt xem
Chuyên gia nguyen thi ngoc lan

nguyen thi ngoc lan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 26/05/2015
Chat ngay
1931 lượt xem
Chuyên gia LÊ MINH DŨNG

LÊ MINH DŨNG

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 14/07/2015
Chat ngay
713 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đức Hùng

Nguyễn Đức Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 24/07/2015
Chat ngay
732 lượt xem
Chuyên gia Trương Huy Hiển

Trương Huy Hiển

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH Cá nhân cấp 2
Ngày mở tài khoản: 28/07/2015
Chat ngay
700 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Hoài Anh

Nguyễn Ngọc Hoài Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp
Ngày mở tài khoản: 06/08/2015
Chat ngay
1001 lượt xem
Chuyên gia Phan Quốc Thắng

Phan Quốc Thắng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 14/08/2015
Chat ngay
843 lượt xem
Chuyên gia Trương Văn Thanh

Trương Văn Thanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Việt Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại An Giang
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH cá nhân
Ngày mở tài khoản: 14/09/2015
Chat ngay
872 lượt xem