TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp Vietcombank

(186)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Xuân Hồng

Nguyễn Xuân Hồng

4

Chuyên gia

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: COO
Ngày mở tài khoản: 08/01/2019
Chat ngay
6882 lượt xem
Chuyên gia Lương Việt Hùng

Lương Việt Hùng

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 19/01/2018
Chat ngay
713 lượt xem
Chuyên gia Vũ Đăng Khoa

Vũ Đăng Khoa

11

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: tín dụng
Ngày mở tài khoản: 21/04/2016
Chat ngay
1903 lượt xem
Chuyên gia Đào Hải Hà

Đào Hải Hà

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 13/03/2018
Chat ngay
620 lượt xem
Chuyên gia ĐẶNG THỊ VINH

ĐẶNG THỊ VINH

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm:
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 09/04/2021
Chat ngay
114 lượt xem
Chuyên gia Lê Nguyễn Minh Quân

Lê Nguyễn Minh Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 17/02/2016
Chat ngay
1364 lượt xem
Chuyên gia Bùi Đức Anh

Bùi Đức Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: quan hệ kh
Ngày mở tài khoản: 12/11/2016
Chat ngay
246 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư Vấn Viên
Ngày mở tài khoản: 22/03/2018
Chat ngay
511 lượt xem
Chuyên gia Tạ Đức Huân

Tạ Đức Huân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng ( RM)
Ngày mở tài khoản: 31/07/2018
Chat ngay
422 lượt xem
Chuyên gia Trần Minh Đức

Trần Minh Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng Phòng
Ngày mở tài khoản: 03/05/2020
Chat ngay
191 lượt xem
Chuyên gia  Nguyễn Tùng Lâm

Nguyễn Tùng Lâm

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Cán Bộ Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 11/01/2017
Chat ngay
618 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Hoài Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 11 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng thể nhân
Ngày mở tài khoản: 10/08/2016
Chat ngay
647 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Bình Thuận
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 24/12/2019
Chat ngay
162 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hữu Phước

Nguyễn Hữu Phước

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 20 năm
Vị trí: Chuyên viên Tư vấn Vay Thế Chấp
Ngày mở tài khoản: 17/10/2015
Chat ngay
1520 lượt xem
Chuyên gia Võ Thị Thủy

Võ Thị Thủy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 24/06/2015
Chat ngay
947 lượt xem
Chuyên gia Phạm Hằng Hạnh

Phạm Hằng Hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ tín dụng KHCN
Ngày mở tài khoản: 28/11/2016
Chat ngay
942 lượt xem
Chuyên gia Trương Thanh Hải

Trương Thanh Hải

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Phòng Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 12/06/2015
Chat ngay
1810 lượt xem
Chuyên gia Hồ Nữ Cẩm Tú

Hồ Nữ Cẩm Tú

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Cán bộ Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 20/05/2016
Chat ngay
723 lượt xem
Chuyên gia Vũ Thị Hiếu

Vũ Thị Hiếu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Cán bộ Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 11/07/2016
Chat ngay
593 lượt xem
Chuyên gia Mai Ngọc Anh

Mai Ngọc Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Can Bo Khach Hang
Ngày mở tài khoản: 07/05/2015
Chat ngay
1308 lượt xem