TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay thế chấp Vietinbank

(220)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Phạm Minh Trí

Phạm Minh Trí

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 04/06/2017
Chat ngay
766 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Duy Khê

Nguyễn Duy Khê

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 27/02/2017
Chat ngay
1031 lượt xem
Chuyên gia Dương Thị Nga

Dương Thị Nga

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CV Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 20/04/2016
Chat ngay
439 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tú Anh

Nguyễn Tú Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng bán lẻ
Ngày mở tài khoản: 22/08/2015
Chat ngay
1152 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Tiến Long

Nguyễn Tiến Long

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: cán bộ tín dụng bán lẻ
Ngày mở tài khoản: 18/11/2015
Chat ngay
1063 lượt xem
Chuyên gia Võ Văn Hổ

Võ Văn Hổ

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: TVV
Ngày mở tài khoản: 19/04/2016
Chat ngay
670 lượt xem
Chuyên gia Đoàn Việt Hùng

Đoàn Việt Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Cán bộ thẩm định
Ngày mở tài khoản: 23/07/2017
Chat ngay
521 lượt xem
Chuyên gia Phạm Minh Nguyệt

Phạm Minh Nguyệt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 24/05/2016
Chat ngay
639 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trọng Khánh

Nguyễn Trọng Khánh

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 23/05/2016
Chat ngay
866 lượt xem
Chuyên gia Mai Chu

Mai Chu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/07/2017
Chat ngay
197 lượt xem
Chuyên gia Phạm Đức Mậu

Phạm Đức Mậu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: phòng tín dụng
Ngày mở tài khoản: 11/05/2015
Chat ngay
2084 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Quốc Quân

Đỗ Quốc Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyen vien tin dung
Ngày mở tài khoản: 23/02/2016
Chat ngay
467 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN VIẾT SƠN

NGUYỄN VIẾT SƠN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ Quan Hệ Khách Hàng - PGD TRÀNG AN
Ngày mở tài khoản: 09/05/2017
Chat ngay
405 lượt xem
Chuyên gia Thái Đức Tín

Thái Đức Tín

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Khách hàng Bán Lẻ
Ngày mở tài khoản: 07/07/2020
Chat ngay
85 lượt xem
Chuyên gia Shinhan

Shinhan

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CV kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 10/05/2016
Chat ngay
759 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hà Giang

Nguyễn Hà Giang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 9 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 16/11/2015
Chat ngay
913 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CB QHKH
Ngày mở tài khoản: 13/05/2017
Chat ngay
301 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Đăng

Nguyễn Ngọc Đăng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 19/03/2015
Chat ngay
2025 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Tân

Nguyễn Thanh Tân

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Cán bộ Tín dụng
Ngày mở tài khoản: 02/07/2015
Chat ngay
1616 lượt xem
Chuyên gia Đinh Nguyễn Hoài Nam

Đinh Nguyễn Hoài Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 10/07/2015
Chat ngay
2216 lượt xem