TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn tín dụng - vay tín chấp LienVietPostBank

(92)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Huỳnh Tấn Phong

Huỳnh Tấn Phong

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Quảng Ngãi
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 25/06/2019
Chat ngay
177 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại Sơn La
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 06/02/2018
Chat ngay
176 lượt xem
Chuyên gia LA THỊ DUYÊN

LA THỊ DUYÊN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại Thanh Hóa
Kinh nghiệm:
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 10/08/2015
Chat ngay
661 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn Mạnh Cường

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 18/03/2015
Chat ngay
2747 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Nam Khánh

Nguyễn Nam Khánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
4071 lượt xem
Chuyên gia Lê Tuấn Anh

Lê Tuấn Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 19/01/2015
Chat ngay
5567 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Công Doãn

Hoàng Công Doãn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Thái Bình
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Chuyên Viên
Ngày mở tài khoản: 25/05/2015
Chat ngay
1816 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đức Mạnh

Nguyễn Đức Mạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản tại Thái Nguyên
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 26/01/2016
Chat ngay
607 lượt xem
Chuyên gia Tuan

Tuan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: chuyen vien khách hàng
Ngày mở tài khoản: 11/06/2017
Chat ngay
175 lượt xem
Chuyên gia Lê Văn Thành Long

Lê Văn Thành Long

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CVKH cá nhân
Ngày mở tài khoản: 26/06/2017
Chat ngay
168 lượt xem
Chuyên gia Trương Thanh Nhã

Trương Thanh Nhã

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Toàn quốc
Ngày mở tài khoản: 31/03/2018
Chat ngay
127 lượt xem
Chuyên gia Trần Hữu Phúc

Trần Hữu Phúc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp tại Lào Cai
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 21/09/2015
Chat ngay
718 lượt xem
Chuyên gia Lý Thị Trà My

Lý Thị Trà My

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 29/11/2014
Chat ngay
980 lượt xem
Chuyên gia Lê Văn Đức

Lê Văn Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 29/11/2014
Chat ngay
1307 lượt xem
Chuyên gia Vũ Nguyễn Thu Phương

Vũ Nguyễn Thu Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 01/12/2014
Chat ngay
782 lượt xem
Chuyên gia Trần Ngọc Hùng

Trần Ngọc Hùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 01/12/2014
Chat ngay
844 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Phi Khanh

Đỗ Phi Khanh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 01/12/2014
Chat ngay
798 lượt xem
Chuyên gia Phan Chu Bình

Phan Chu Bình

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
1035 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Hồng Vân

Trần Thị Hồng Vân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
865 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Quang

Nguyễn Thanh Quang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 03/12/2014
Chat ngay
726 lượt xem