avatart

khach

icon

Điểm đặt cây ATM CBBank tại Hậu Giang

Cập nhật danh sách địa chỉ mạng lưới và điểm đặt cây ATM CBBank gần nhất tại Hậu Giang, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.

Cây ATM CBBank tại Hậu Giang

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam có mạng lưới cây ATM rộng khắp trên cả nước. Hiện nay, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam có tổng cộng hơn 1 cây ATM đặt tại Hậu Giang. Trong đó nhiều nhất phải kể đến TP. Vị Thanh - 1 cây ATM.

Nguyễn Văn Minh