avatart

khach

icon

Điểm đặt cây ATM Citibank tại Quận 3 - TP HCM

Cập nhật danh sách địa chỉ mạng lưới và điểm đặt cây ATM Citibank gần nhất tại Quận 3 - TP HCM, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.

# Điểm đặt máy ATM Địa chỉ Thời gian mở cửa Chỉ đường
1

Citibank

So 5, duong Ky Dong, Phuong Ben Nghe Thời gian mở cửa: 24h/7

So 5, duong Ky Dong, Phuong Ben Nghe 24h/7 map
2

Citibank

So 34-34A duong Vo Van Tan, Phuong 6 Thời gian mở cửa: 24h/7

So 34-34A duong Vo Van Tan, Phuong 6 24h/7 map
Nguyễn Danh Phát