TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại Quận 4 - TP HCM

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng BIDV tại Quận 4 - TP HCM, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 CN Nam Sài Gòn 14 Nguyễn Trường Tộ,Phường 12,Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (028) 3.9435395 --- ---
2 PGD Khánh Hội 211 đường Khánh Hội,Phường 3,Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (028) 3.9435769 --- ---
3 PGD Dân Sinh Số 01 Đinh Lễ,Phường 12,Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (028) 3.8266211 --- ---
4 PGD Hoàng Diệu 01 Đoàn Như Hài - 12- Quận 4 - Hồ Chí Minh (028) 39434178 --- ---