TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Citibank tại Bình Thạnh - TP HCM

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Citibank tại Bình Thạnh - TP HCM, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8046 So 91 duong Nguyen Huu Canh, Phuong 22 08 3521 1111 --- ---
9669